IN PRIMELE 7 LUNI ALE ANULUI, CJAS A DECONTAT PESTE 13 MILIOANE LEI MEDICILOR DE FAMILIE DIN JUDETUL BRAILA

Potrivit unui raport intocmit de Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Braila, la sfarsitul lunii iunie 2017, aveau contract cu institutia amintita un numar de 143 cabinete de medicina de familie, dintre care 98 functionau in mediul urban si 45, in mediul rural. De asemenea, in judet functioneaza si un Centru de permanenta fix, in orasul Insuratei, in care isi desfasoara activitatea, acordand servicii medicale in regim de garda, un numar de 6 medici de familie. Valoarea serviciilor validate si decontate de CJAS pentru serviciile in regim de garda, in primele 6 luni ale acestui an, a fost de 83.790 lei.

La 7 luni s-au validat si decontat in sectorul medicinei de familie servicii in valoare de 13.189.937 lei  (131.899.370.000 lei vechi), iar pentru centrele de permanenta, suma a fost de 97.956 lei.

Pe de alta parte, la finele lunii iunie 2017, CJAS avea in derulare un numar de 25 de contracte pe partea de ambulatoriu de specialitate, dintre care 5, cu ambulatorii de specialitate ale spitalelor. Pe specialitati medicale, situatia furnizorilor de servicii medicale organizati conform prevederilor OG 124/1998 si Legii 31/1990 este urmatoarea: * chirurgie generala – 1 cabinet;  * oftalmologie – 2 cabinete; psihiatrie – 4 cabinete; ginecologie – 1 cabinet; endocrinologie – 1 cabinet; cardiologie – 2 cabinete; reumatologie – 1 cabinet; dermato-venerologie – 1 cabinet; neurologie – 1 cabinet; otorinolaringologie – 1 cabinet; diabet zaharat – 2 cabinete; medicina interna – 1 cabinet; gastroenterologie – 1 cabinet; * nefrologie – 1 cabinet. In cadrul celor 5 ambulatorii ale spitalelor functioneaza un numar de 62 de cabinete, cu diferite specialitati.

La nivelul judetului Braila, bugetul alocat pe intreg anul 2017 pentru asistenta medicala din ambulatoriul clinic de specialitate este de 6.872.000 lei, din care 3.682.750 lei pentru primele 6 luni. La 7 luni, s-au validat si decontat pentru asistenta ambulatorie servicii in valoare de 4.381.558 lei.

In ceea ce priveste asistenta medicala de recuperare-reabilitare,  potrivit raportului amintit, la finele lunii iunie 2017, CJAS Braila avea in derulare contracte cu 5 centre de furnizare de servicii de reabilitare medicala in ambulatoriu. Furnizorii de asistenta medicala  de recuperare-reabilitare care isi desfasoara activitatea in Braila sunt organizati astfel: * 1 cabinet de reabilitare medicala; * 2 unitati ambulatorii de reabilitare medicala; * 2 societati de turism balnear si reabilitare medicala.

In semestrul I al anului in curs au fost validate si decontate un numar de 2.441 consultatii de acest tip si un numar total de 23.516 zile de tratament. La 7 luni, s-au validat si decontat  pentru asistenta de recuperare in ambulatoriu servicii in valoare de 1.140.240 lei.