IN PRIMELE 4 LUNI ALE ANULUI AU FOST ANGAJATE PRIN INTERMEDIUL AJOFM BRAILA 1845 PERSOANE

In primele 4 luni ale acestui an, prin intermediul AJOFM Braila au fost incadrate in munca un numar de 1.845 persoane. Cele mai multe dintre acestea sunt de sex masculin (1.157), numarul femeilor fiind de numai 688.

Din totalul persoanelor care si-au gasit o slujba in perioada mentionata, 1.056 au peste 45 de ani, 337 au varsta cuprinsa intre 35 si 45 de ani, 216 au intre 25 si 35 de ani, iar 236 sunt tineri sub 25 de ani. In functie de mediul de rezidenta, 1.190 provin din mediul urban, iar 655 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregatire al persoanelor respective, cele mai multe au studii gimnaziale (32,5%), urmate de cele cu studii liceale si postliceale (28,9%), profesionale/arte si meserii (22,8%), invatamant primar (8,9%), studii universitare (5,5%), fara studii (1,4 %).

Din numarul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Braila, 1.128 persoane (61,1%) fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile.

Pentru integrarea pe piata muncii, persoanele aflate in cautarea unui loc de munca inregistrate in baza de date a AJOFM pot participa la urmatoarele masuri active: informare, consiliere si orientare profesionala; servicii de medierea muncii; cursuri de formare profesionala; completarea veniturilor salariale ale somerilor indemnizati care se incadreaza inainte de expirarea somajului; prima de activare pentru somerii neindemnizati; prima de insertie pentru absolventii de invatamant; prima de instalare; prima de relocare.

In primele 4 luni ale anului, la nivelul judetului Braila, numarul persoanelor care au beneficiat de asistenta pentru inregistrarea in evidenta, in vederea asigurarii protectiei sociale privind acordarea indemnizatiei de somaj sau cuprinderea in masuri active, a fost de 2.601 persoane.