PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALA GRATUITE, PENTRU SOMERII BRAILENI

Somerii aflati in evidenta AJOFM Braila se pot inscrie in perioada urmatoare la programe de formare profesionala GRATUITE, in urmatoarele ocupatii/meserii: *agent de securitate – nivel studii: minim 8 clase; *lucrator finisor in constructii – nivel studii: minim 8 clase. Cheltuielile vor fi suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj, inclusiv pentru efectuarea analizelor medicale specifice fiecarei meserii. Pentru somerii care vor efectua naveta pe perioada cursului, se vor deconta abonamentele/biletele de transport.

Amintim ca potrivit legislatiei in vigorare, somer este persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a) este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani si pana la indeplinirea conditiilor de pensionare; b) starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apta pentru prestarea unei munci; c) nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca, in vigoare (500 lei); d) este disponibila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare, daca s-ar gasi un loc de munca.

Somerii neinregistrati care doresc sa se inregistreze in evidenta AJOFM Braila, in vederea obtinerii unui loc de munca si pentru a participa la masurile active oferite, se vor prezenta la sediul agentiei din Bulevardul Dorobantilor 603-605, parter, modulele 2 sau 3, cu urmatoarele documente: a) actul de identitate; b) actele de studii si de calificare; c) carnetul de munca sau alte acte care atesta, potrivit legii, existenta unor raporturi de munca ori de serviciu, in cazul persoanelor provenite din munca; d) adeverinta medicala din care sa rezulte ca persoana este clinic sanatoasa sau apta de munca ori ca are eventuale restrictii medicale. In cazul neincadrarii in munca, cererea in vederea medierii trebuie reinnoita la 6 luni.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul  AJOFM Braila, din Bulevardul Dorobantilor, nr. 603-605, la Centrul de Formare Profesionala al agentiei, din str. Sergent Tataru, nr.2, corp B, etaj 3 (in curtea Liceului Teoretic “Mihail Sebastian”) sau la telefon 0239/613034.