1000 de brăileni vor putea beneficia de un stimulent de casare a mașinilor mai vechi de 15 ani, prin Programul privind casarea autovehiculelor uzate, derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu

Primarul Marian Dragomir anunță că Municipalitatea va ajuta un număr de 1000 de brăileni să-și schimbe autoturismele mai vechi de 15 ani cu o mașină nouă, prin implementarea proiectului „Casarea autovehiculelor uzate din Municipiul Brăila”.

Edilul șef afirmă într-o postare făcută pe o rețea de socializare că Primăria Brăila va aproba în sedința Consiliului Local Municipal din 27 aprilie „Programul privind casarea autovehiculelor uzate”, derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu, în vederea implementării proiectului amintit mai sus.

Acesta a mai precizat că suma oferită pentru casarea unei mașini uzate este de 3.000 lei, după cum urmează:

– 2.400 lei contribuția Administrației Fondului pentru Mediu;

– 600 lei contribuția Primăriei Brăila, din bugetul local.

Numărul maxim de mașini uzate care se vor putea casa la nivelul municipiului Brăila în baza acestei program este de 1000, fiind direct proporțional cu numărul de locuitori.

Dragomir a dat și o serie de detalii privind procedura de casare a autovehiculelor uzate, pentru cei interesați:

„Scopul procedurii constă în eliminarea din trafic a autoturismelor cu o vechime mai mare sau egală de 15 ani, calculată de la anul fabricației, cu grad ridicat de poluare, în vederea creșterii calității aerului, protecției spațiilor verzi, stimulării înnoirii parcului auto.

Beneficiarilor programului li se va aloca un stimulent pentru casare în cuantum de 3.000 lei pentru fiecare autovehicul casat, condiționat de îndeplinirea cerințelor menționate în prezenta procedură după casarea și radierea din circulație și din evidența fiscală a Direcției Finanțelor Publice Locale Brăila a autovehiculului uzat.

𝐄𝐬𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫𝐚𝐭 𝐞𝐥𝐢𝐠𝐢𝐛𝐢𝐥 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐭̧𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞❟ 𝐥𝐚 𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚̆𝐫𝐢𝐢 𝐬𝐭𝐢𝐦𝐮𝐥𝐞𝐧𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐚𝐬𝐚𝐫𝐞❟ 𝐢̂𝐧𝐝𝐞𝐩𝐥𝐢𝐧𝐞𝐬̧𝐭𝐞 u𝐫𝐦𝐚̆𝐭𝐨𝐚𝐫𝐞𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭̧𝐢𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐝𝐞𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥𝐞:

a) este persoană fizică cu domiciliul pe teritoriul Municipiului Brăila;

b) deține în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani și se află în evidențele fiscale ale Primăriei Municipiul Brăila, cu excepția persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;

c) nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;

d) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020 – 2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020 – 2024, pentru același autovehicul uzat cu care participă în Program;

e) nu este condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

f) se angajează să predea spre casare și să radieze din circulație și din evidențele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;

g) se angajează că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.

În situația în care solicitantul de finanțare este proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale, acesta va depune la delegat declarația pe propria răspundere conform căreia autovehiculul uzat nu a fost folosit de coproprietari/fostul proprietar atât în cadrul Programului, cât și pentru proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020 – 2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020 – 2024.

În situația în care autovehiculul uzat este deținut în coproprietate, solicitantul de finanțare va depune la delegat și acordul scris al coproprietarilor privind participarea în cadrul Programului.

𝐄𝐬𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫𝐚𝐭 𝐞𝐥𝐢𝐠𝐢𝐛𝐢𝐥 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐯𝐞𝐡𝐢𝐜𝐮𝐥𝐮𝐥 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐢̂𝐧𝐝𝐞𝐩𝐥𝐢𝐧𝐞𝐬̧𝐭𝐞 𝐜𝐮𝐦𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯 𝐮𝐫𝐦𝐚̆𝐭𝐨𝐚𝐫𝐞𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭̧𝐢𝐢:

a) este înregistrat în evidențele fiscale ale Municipiului Brăila;

b) la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricației, se consideră an de fabricație anul înmatriculării;

c) are norma de poluare Euro 3 și/sau inferioară;

d) conține componentele esențiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație.

𝐏𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚 𝐢̂𝐧 𝐜𝐚𝐝𝐫𝐮𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐮𝐥𝐮𝐢❟ 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐭̗𝐚𝐫𝐞 (𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐫𝐮𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐚𝐧𝐚̆ 𝐟𝐢𝐳𝐢𝐜𝐚̆) 𝐚𝐫𝐞 𝐮𝐫𝐦𝐚̆𝐭𝐨𝐚𝐫𝐞𝐥𝐞 𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐭̗𝐢𝐢:

-Să încheie contractul de finanțare cu Primăria Municipiului Brăila

-Să caseze și să radieze din circulație autovehiculul uzat, ulterior semnării contractului de finanțare;

-Să se asigure că respectă criteriile de eligibilitate prevăzute la art. nr. 4 și nr. 5, pentru a beneficia de stimulentul pentru casare.

Solicitanții finanțării vor verifica pe pagina de internet a AFM www.afm.ro , la secțiunea „Programe de finanțare” sau pe site-ul Primăriei MunicipiuluiBrăila după aprobarea în Consiliul Local Municipal anunțul de deschidere a sesiunii de deschidere pentru solicitanții de finanțare.

𝐔𝐥𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐝𝐚𝐭𝐞𝐢 𝐦𝐞𝐧𝐭̗𝐢𝐨𝐧𝐚𝐭𝐞 𝐢̂𝐧 𝐚𝐧𝐮𝐧𝐭̗ 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭̗𝐢𝐢 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐭̗𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐞 𝐩𝐨𝐭 𝐢̂𝐧𝐬𝐜𝐫𝐢𝐞 𝐞𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯 𝐢̂𝐧 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭̗𝐢𝐚 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐚̆ 𝐚 𝐀𝐅𝐌❟ 𝐩𝐞 𝐩𝐚𝐠𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞𝐭 𝐚 𝐀𝐅𝐌 www.afm.ro ❟ 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐜𝐭̗𝐢𝐮𝐧𝐞𝐚 „𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐞 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐭̗𝐚𝐫𝐞”.

𝐈̂𝐧𝐬𝐜𝐫𝐢𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐬𝐞 𝐟𝐚𝐜𝐞 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭 𝐩𝐞 𝐩𝐚𝐠𝐢𝐧𝐚 www.afm.ro ❟ 𝐧𝐮 𝐩𝐞 𝐩𝐚𝐠𝐢𝐧𝐚 P𝐫𝐢𝐦𝐚̆𝐫𝐢𝐞𝐢 𝐁𝐫𝐚̆𝐢𝐥𝐚

Se pot înscrie doar solicitanții de finanțare care au domiciliul în raza Primăriei Municipiului Brăila în limita sumelor prevăzute în contractul de delegare (primii 1.000 de solicitanți).

Înscrierea solicitanților de finanțare se face doar prin completarea unor rubrici ale aplicației informatice a AFM.

Documentele care atestă eligibilitatea vor fi transmise de solicitantul de finanțare către Primăria Municipiului Brăila, ulterior înscrierii, conform procedurii.

Un solicitant de finanțare se poate înscrie o singură dată în cadrul unei sesiuni, pentru casarea uneia sau mai multor autovehicule uzate.

𝐃𝐮𝐩𝐚̆ 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐢̂𝐧𝐬𝐜𝐫𝐢𝐞𝐫𝐢𝐢❟ 𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭̗𝐢𝐚 𝐅𝐨𝐧𝐝𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐝𝐞 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐮 𝐯𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐜𝐚̆𝐭𝐫𝐞 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚̆𝐫𝐢𝐚 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐁𝐫𝐚̆𝐢𝐥𝐚 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭̧𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐭̧𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚̆ 𝐬𝐭𝐢𝐦𝐮𝐥𝐞𝐧𝐭𝐮𝐥 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐚𝐬𝐚𝐫𝐞.

Persoanele care s-au înscris vor depune 𝐮𝐥𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 cererea prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta procedură, la Primăria Municipiului Brăila, birou Relații cu publicul sau on-line, prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail care va fi menționata pe pagina de internet a Primăriei Brăila după aprobarea proiectului in Consilul Local Municipal.

Cererea va fi scanată/fotografiată și va conține semnătura olografă a beneficiarului sau semnătura electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului UE 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a directivei.

Documentele transmise electronic, se acceptă numai în format PDF lizibil.

Cererea prevăzută în Anexa nr. 1 (va fi publicată ulterior pe pagina de internet a primăriei)​ la prezenta procedură conține declarații și acorduri cu privire la:

– acordul privind participarea în Programul privind casarea autovehiculelor uzate;

– angajament să predea spre casare și să radieze din circulație și din evidențele fiscale

– autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul spre casare;

– angajament că nu va achiziționa un autoturism cu normă de poluare Euro 5 și/sau inferioară, în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare;

– declarație pe propria răspundere că nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în

transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024, pentru același autovehicul uzat cu care participă în Program;

– declarație pe propria răspundere că nu este condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;

– declarație pe proprie răspundere că autovehiculul uzat conține componentele esențiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamentele electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație;

– mențiuni referitoare la faptul că declarațiile și angajamentele sunt reale, corecte și complete și faptul că solicitantul cunoaște prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații.

Odată cu depunerea cererii menționate la mai sus, persoanele

interesate vor depune și următoarele documente:

– actul de identitate al solicitantului în copie conform cu originalul;

– cartea de identitate a mijlocului de transport în copie conform cu originalul;

– certificatul de înmatriculare în copie conform cu originalul;

– certificat de atestare fiscală emis de Direcția Finanțelor Publice Locale Brăila;

– certificat de atestare fiscală valabil, din care să rezulte că nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat emis de ANAF;

– împuternicire în original sau copie legalizată, dacă este cazul;

– actul de identitate al împuternicitului, în copie conform cu originalul;

– extras de cont în vederea virării stimulentului pentru casare, în cazul aprobării cererii;

– acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal – anexa nr. 2 (va fi publicată pe pagina de internet a Primăriei Brăila)

– adeverința de dezmembrare emisă de un centru autorizat de casare/colectare autovehicule

– certificatul de radiere din circulație și dovada scoaterii din evidența fiscală, se vor depune de către solicitant, în termen de 30 zile de la data semnării contractului de finanțare, sub sancțiunea pierderii stimulentului de casare.

În situația în care autovehiculul uzat care face obiectul dosarului privind casarea, este deținut în coproprietate, cererea de participare la program se completează și semnează de fiecare proprietar,

conform anexei nr. 3 la prezenta procedură, iar toate documentele anexate acesteia menționate la alin. (3) se depun de fiecare coproprietar.

În situația în care solicitantul de finanțare este proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale, acesta va depune la delegat declarația pe propria răspundere conform căreia autovehiculul uzat nu a fost folosit de coproprietari/fostul

proprietar atât în cadrul Programului, cât și pentru proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020 – 2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020 – 2024.

Documentele menționate mai sus, vor fi transmise în termen de 5 zile de la data depunerii cererii prin aplicația informatică a AFM.

𝐃𝐨𝐬𝐚𝐫𝐞𝐥𝐞 𝐬𝐞 𝐚𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐞𝐚𝐳𝐚̆ 𝐢̂𝐧 𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐞𝐚 𝐝𝐞𝐩𝐮𝐧𝐞𝐫𝐢𝐢 𝐥𝐨𝐫 𝐬̗𝐢 𝐬𝐞 𝐯𝐚 𝐭̗𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭 𝐢̂𝐧 𝐦𝐨𝐝 𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐮 𝐝𝐞 𝐝𝐚𝐭𝐚❟ 𝐨𝐫𝐚 𝐬̗𝐢 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭𝐮𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐢𝐫𝐢𝐢 𝐝𝐨𝐬𝐚𝐫𝐮𝐥𝐮𝐢.

În cazul încare se constată că lipsesc documente sau acestea nu sunt completate corect, se va transmite solicitantului de finanțare o adresa de completare documente, potrivit modalității de comunicare indicate de acesta în cererea de înscriere la Program și i se va solicita completarea/corectarea documentelor în termen de 5 zile.

În cazul în care solicitantul de finanțare nu completează, respectiv nu corectează documentele în termenul stipulat mai sus, persoana responsabilă întocmește în termen de o zi de la data expirării termenului, referatul de respingere a cererii de acordare a stimulentului de casare a autovehiculului uzat.

În termen de maximum 15 zile de la data depunerii, se vor aproba dosarul, împreună cu referatul de aprobare, respectiv respingere.

După analiza dosarelor și referatelor transmise se vor emite dispoziții de aprobare sau de respingere a solicitărilor, în termen de maximum 10 zile de la data transmiterii.

Dispoziția de aprobare sau respingere a solicitării va fi comunicată în scris solicitanților de finanțare în termen de maximum de 5 zile de la data aprobării/respingerii cererii.

După epuizarea sumelor aprobate în cadrul Programului pentru primele 1.000 de autovehicule se întocmește o adresă prin care le comunică celorlalți solicitanți ai stimulentului de casare, faptul că Programul s-a încheiat.

Odată cu transmiterea dispoziției de aprobare, solicitantul de finanțare este invitat să se prezinte la sediul Primăriei Municipiului Brăila pentru semnarea contractului de finanțare, în termen de 5 zile. În cazul în care solicitantul nu se prezintă în termen, pierde stimulentul de casare.

În termen de 30 zile de la data semnării contractului de finanțare, solicitanții de finanțare vor transmite prin e-mail sau vor depune în original la Primărie adeverința de dezmembrare emisă de un centru autorizat de casare/colectare autovehicule și certificatul de radiere din circulație și dovada scoaterii din evidența fiscală, sub sanțiunea pierderii stimulentului de casare.

În termen de 5 zile de la data transmiterii, respectiv depunerii documentelor menționate, Direcția Finanțelor Publice Locale va transfera solicitantului de finanțare stimulentul de casare, în cuantumul de 3.000 lei, în contul indicat de acesta prin cerere.

În cazul în care intervin modificări privind criteriile de eligibilitate care sunt de natură a conduce la pierderea dreptului de a beneficia de stimulentul de casare, solicitanții de finanțare sunt obligați să aducă la cunoștința Primăriei situația care generează pierderea dreptului, în termen de 5 zile lucrătorare de la apariția acesteia.

În cazul nerespectării de către beneficiarul stimulentului de casare, a angajamentului că nu va achiziționa au autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară, în termen de 3 ani de la data plății de către Primăria Municipiului Brăila a stimulentului pentru casare, Direcția Finanțelor Publice Locale va emite un act administrativ de recuperare a stimulentului de casare acordat.

Recuperarea sumei datorate se face cu actualizarea acesteia cu indicele prețului de consum și cu dobânda legală.

Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice întocmește o bază de date cu privire la contribuabilii care au beneficiat de stimulentul de casare acordat în baza Programului.

Baza de date mai sus menționată se va verifica lunar de către Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice, iar în situația în care se constată că un beneficiar al stimulentului de casare a dobândit un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară, în perioada de până la 3 ani de la data plății stimulentului pentru casare, în termen de 2 zile de la data constatării o adresă în acest sens, la care se anexează toate înscrisurile care atesta situația de fapt.

In termen de 5 zile de la data primirii adresei anterior menționată, Direcția Finanțelor Publice Locale întocmește referatul având ca obiect recuperarea sumei actualizate, cu indicele prețurilor de consum și cu dobânda legală care urmează să fie recuperată, de la beneficiarul stimulentului de casare.

În termen de 1 zi de la data întocmirii referatului mai sus menționat, directorul Direcției Finanțelor Publice Locale emite decizia de recuperare a prejudiciului – stimulentul de casare al autovehiculului uzat.

În termen de 5 zile de la data emiterii deciziei de recuperare a prejudiciului – stimulentul de casare al autovehicului uzast, persoana responsabilă din cadrul Serviciului Constatare Impunere Persoane Fizice transmite decizia emisă de către directorul Direcției Finanțelor Publice Locale beneficiarului stimulentului de casare conform prevederilor legale în materie.

Acordarea stimulentului pentru casare:

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐭̧𝐚𝐫𝐞

Primăria Municipiului Brăila încheie contract de finanțare doar

cu solicitanții de finanțare care:

a) sunt menționați în lista transmisă de către Admnistrația Fondului de Mediu;

b) întrunesc criteriile de eligibilitate prevăzute in legislație;

c) își exprimă acordul privind participarea în Program;

d) dețin autovehicule uzate ce întrunesc condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 6 din prezentul Regulament.

𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚̆𝐫𝐢𝐚 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐮𝐥 𝐁𝐫𝐚̆𝐢𝐥𝐚 𝐚𝐜𝐨𝐫𝐝𝐚̆ 𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝟑.𝟎𝟎𝟎 𝐝𝐞 𝐥𝐞𝐢❟ 𝐜𝐮 𝐭𝐢𝐭𝐥𝐮 𝐝𝐞 𝐬𝐭𝐢𝐦𝐮𝐥𝐞𝐧𝐭 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐚𝐬𝐚𝐫𝐞❟ 𝐧𝐮𝐦𝐚𝐢 𝐝𝐮𝐩𝐚̆:

a) încheierea contractului de finanțare cu solicitantul stimulentului;

b) casarea autovehiculului uzat, numai prin intermediul colectorilor autorizați;

c) radierea autovehiculului uzat din circulație și din evidența fiscală a delegatului”.