11.429.000 lei – Suma investită în achiziții de aparatură medicală pentru Spitalul Județean Brăila în anul 2021

2021 a fost un an dificil pentru Spitalul Județean Brăila, în contextul pandemiei, însă acest lucru nu a împiedicat continuarea investițiilor, în conformitate cu programul strategic de dezvoltare a unității amintite în perioada 2021-2024. Este ceea ce se afirmă în raportul activității președintelui CJ Brăila, Iulian Chiriac, în anul 2021, prezentat recent în plenul Consiliului Județean.

În capitolul destinat Sănătății, au fost prezentate în document o serie de detalii în ceea ce privește modul în care s-a acționat la Spitalul Județean în perioada amintită: „Au fost verificate și repuse în funcțiune, acolo unde a fost cazul, toate instalațiile de fluide medicale, instalațiile de tratare a aerului, generatoarele, compresoarele și s-au asigurat necesarul de consumabile pentru funcționarea acestora: barbotoare, debitmetre, regulatoare, capsule filtrante, filtre hepa, motorină.

Am continuat activitatea pe linie de PSI, în sensul verificărilor, dar și a dotării cu stingătoare.

Am asigurat echipamente de protecție pentru toate categoriile de personal, în cantități suficiente.

S-au utilat sectoarele medicale vitale cu echipamente necesare: concetratoare de oxigen, aparatura ATI, mobilier medical.

La Pavilionul D am extins spațiul pentru laboratorul de analize medicale cu o zonă de biologie moleculată (dotare cu aparate PCR), au fost finalizate și recepționate lucrările de montare a echipamentelor în centrala termică, a fost reparat generatorul de 700 KWA.

La Pavilionul B a fost amenajat spațiul pentru amplasarea RMN-ului din dotarea Ministerului Sănătății, branșamentul electric pentru alimentarea aparatelor medicale, a fost ancorat coșul de fum de la vechea centrală termică. S-au dat în funcțiune izolatorul pentru preparare citostatice și zona de radioterapie cu ortovoltaj (aparat nou achiziționat, unic în zonă). S-au înlocuit parțial în 2021 (acțiunea se finalizează în 2022) toate aparatele de radiologie vechi cu aparate de radiologie digitală fixe și mobile.

S-a derulat și finalizat procedura de achiziție pentru imprimante și calculatoare în vederea înlocuirii tehnicii de calcul existente”.

Referitor la partea financiară, în document se vorbește despre:

„*Asigurarea veniturilor provenite de servicii medficale finanțate prin CJAS Brăila la nivel de contract prin acte adiționale în sumă de 100.818 mii lei.

*Asigurarea unor cheltuieli de funcționare în perioada februarie – decembrie prin transferuri de la CJ Brăila în sumă de 15.770 mii lei:

-utilități – 2.300 mii lei

-piese de schimb – 50.000 lei

-analize medicale – 700 mii lei

-medicamente – 8.600 mii lei

-materiale sanitare – 3.320 mii lei

-reactivi – 300 mii lei

-dezinfectanți – 500 mii lei.

*Am efectuat plăți pentru investiții în continuare și achiziții aparatură medicală în anul 2021 în valoare de 11.429 mii lei, prin:

-transferuri de la Bugetul local – 8.466 mii lei

-veniturile proprii ale spitalului – 2.943 mii lei

-donații și sponsorizări – 20 mii lei”.

Precizăm că la 31 decembrie 2021 Spitalul Județean Brăila avea 2.146 de angajați, din care 222 au fost angajați chiar anul trecut.