40 de posturi disponibile in Germania, pentru lucratorii calificati in domeniul hotelier-gastronomic

eures.jpg

Brailenii calificati in domeniul hotelier-gastronomic interesati sa lucreze in Germania au acum sansa de a ocupa unul dintre cele 40 de posturi vacante ce sunt puse la dispozitie prin reteaua EURES Romania. Companiile Europa Park si McDonald’s ofera locuri de munca pentru urmatoarele meserii: ospatar (10 posturi), barman (10 posturi), bucatar (10 posturi) si personal in industria gastronomiei de sistem (10 posturi). Selectia pentru ocuparea acestor posturi  se va organiza la Bucuresti, in data de 24 martie 2016.

Pentru ocuparea posturilor de ospatar, barman si personal in industria gastronomiei de sistem, sunt solicitate persoane care au calificare profesionala incheiata, cu/fara experienta indelungata in domeniu si cunostinte bune de limba germana (nivel B1). Pentru posturile de bucatar, candidatii trebuie sa aiba calificare profesionala incheiata, experienta in domeniu, precum si cunostinte de limba germana, nivel A2.

Angajarea se face pe o perioada de 8 – 9 luni, cu posibilitate de prelungire a contractului de munca pe durata nedeterminata. Salariul oferit este de 1800 euro brut/luna, pentru posturile de ospatar si barman, 1900 – 2400 euro brut/luna, pentru posturile de bucatar si de 1400 euro brut/luna pentru personalul in industria gastronomiei de sistem. Cazarea poate fi asigurata de catre angajator, sau acesta poate oferi sprijin in vederea gasirii unei locuinte.

Persoanele cu domiciliul in judetul Braila care corespund cerintelor posturilor oferite, trebuie sa se adreseze Consilierului EURES din cadrul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Braila, b-dul Dorobanti nr.603-605, telefon 0239611386 int.114, pentru a fi inregistrate in baza de date pentru munca in strainatate si pentru a primi invitatie de participare la selectie. Inregistrarea in baza de date se realizeaza pe baza urmatoarelor documente: cerere tip (se completeaza la sediul Agentiei de Ocupare a Fortei de Munca); copie act de identitate sau pasaport (valabilitate minim 6 luni); C.V model  Europass (cu fotografie) in  limba germana (Lebenslauf); cazier judiciar in original din care sa reiasa ca persoanele nu au antecedente penale (termen de valabilitate 6 luni); adeverinta de la medicul de familie, cu mentiunea „Clinic sanatos/Apt pentru munca”.