400 DE IMOBILE PROPRIETATE PRIVATA VOR FI EXPROPRIATE, PENTRU A SE CONSTRUI PODUL PESTE DUNARE DE LA BRAILA

Un numar de 400 de imobile, in suprafata totala de 642.293 mp teren, vor fi expropriate, pentru a se construi podul suspendat peste Dunare intre Braila si Tulcea. Potrivit unei postari facute pe o retea de socializare, pe pagina Consiliului Judetean Braila,  un raport de evaluare realizat in luna septembrie a stabilit ca este necesara suma de 10.348.100 lei pentru aceste exproprieri: “Ministerul Transporturilor a supus dezbaterii publice Proiectul de Hotarare de Guvern privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national <<Pod suspendat peste Dunare in zona Braila>>.
Pentru acest proiect de act normativ este necesara suma de 10.348.100 lei, pentru un numar de 400 de imobile, in suprafata totala de 642.293 mp teren.
Prin proiectul de act normativ se propune, in primul rand, aprobarea amplasamentului care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national <<Pod suspendat peste Dunare in zona Braila>>. De asemenea, proiectul vizeaza declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata, care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national <<Pod suspendat peste Dunare in zona Braila>>, a listei cuprinzand imobilele supuse exproprierii situate pe raza localitatilor Braila si Vadeni din judetul Braila si a localitatilor Smardan si Jijila din judetul Tulcea, proprietarii sau detinatorii acestora, precum si sumele individuale estimate de catre expropriator aferente despagubirilor in cuantum total de 10.348.100 lei, pentru un numar de 400 imobile, in suprafata totala de 642.293 mp teren, situate pe terenurile afectate de expropriere.
Suma de 10.348.100 lei aferenta imobilelor prevazute in proiectul de Hotarare a Guvernului rezulta din raportul de evaluare intocmite in luna septembrie 2018, de catre un evaluator autorizat ANEVAR. Din cele 10,35 milioane lei, 9,87 milioane sunt alocate pentru despagubirile estimate in judetul Braila, in timp ce diferenta de 0,478 milioane lei este pentru judetul Tulcea.
In situatia in care in cadrul coridorului de expropriere, cu ocazia intocmirii documentatiilor cadastrale de dezmembrare a imobilelor afectate, vor fi identificate imobile ce ar putea constitui monumente istorice/zone de protectie, se vor respecta prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata”.