59,8% dintre investițiile realizate in anul 2020 în județul Brăila au fost în sectorul privat

În anul 2020 investițiile realizate în județul Brăila au însumat 602,3 milioane lei, din care 235,3 milioane lei (39,1%) reprezintă lucrări de construcții montaj, 344 milioane lei (57,1%) reprezintă utilaje cu și fără montaj și mijloace de transport și 23 milioane lei (3,8%) sunt alte investiții.

Din volumul total de investiții, 216,8 milioane lei (36,0%) s-au realizat în sectorul de stat (public de interes național și local, integral de stat și majoritar de stat), 360,1 milioane lei (59,8%) s-au realizat în sectorul privat (integral privat, majoritar privat și integral străin) și 25,4 milioane lei (4,2%) în alte sectoare.

Sunt informații prezentate în raportul privind activitatea primarului municipiului, Marian Dragomir, în cursul anului 2020.

În document se mai arată că „în anul 2020 societățile comerciale cu activitate principală de construcții montaj antrepriză au realizat un volum de producție de construcții de 192590,9 mii lei, din care 63,1% (121481,1 mii lei) sunt lucrări de construcții noi, 29,1% (56136,7 mii lei) sunt lucrări de reparații capitale, iar 7,8% (14973,1 mii lei) sunt lucrări de întreținere și reparații curente.

Pe de altă parte, în ceea ce privește turismul la nivel local, în raportul amintit de precizează: „La data de 31 iulie 2020 existau 43 de structuri de primire turistică în județul Brăila. Capacitatea de cazare turistică existentă în județul Brăila la data amintită era de 2532 locuri.

La data de 31 iulie 2020 existau 22 de structuri de primire turistică în municipiul Brăila. Capacitatea de cazare turistică existentă în municipiul Brăila la data amintită era de 1173 locuri.

În anul 2020 în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică din municipiul Brăila au fost înregistrate 31.889 sosiri, din care 29.491 sosiri au fost înregistrate în hoteluri, acestea deținând ponderea cea mai mare (92,5%).

Numărul de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică din municipiul Brăila în anul 2020 a fost de 51.515 din care 47.298 înnoptări au fost înregistrate în hoteluri (91,8%)”.