A început campania de recrutare a rezerviștilor voluntari pentru anul 2022. Cei interesați își pot depune dosarele în perioada 16 mai -10 iunie

Ministerul Apărării Naționale organizează o nouă campanie de recrutare și selecție pentru cetățenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar în Armata României. În această etapă vor fi disponibile 871 de locuri, pentru toate categoriile de personal (ofițeri, maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați), iar persoanele interesate pot depune dosarele în perioada 16 mai – 10 iunie.

La centrul militar zonal, județean sau de sector pe a cărui rază de responsabilitate își au domiciliul, cetățenii interesați vor fi informați cu privire la avantajele îndeplinirii serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, etapele procesului de recrutare și selecție, la structurile desemnate să execute selecția, unitatea sanitară militară unde urmează să susțină examinarea medicală, precum și la unitatea militară sau centrul de instruire în care urmează să execute programul de instruire inițială, în situația în care fac obiectul acestei instruiri, potrivit legii.

De asemenea, candidații proveniți din rândul cetățenilor fără pregătire militară vor fi consiliați în ceea ce privește exprimarea opțiunilor, în sensul orientării către funcțiile pentru care aceștia îndeplinesc criteriile specifice referitoare la nivelul studiilor și corespondența specializărilor dobândite în viața civilă cu armele/serviciile și specialitățile militare.

Detalii suplimentare pot fi obținute de la centrele militare zonale, județene sau de sector. Datele de contact ale acestora sunt disponibile pe pagina de internet a MapN, la adresele:    https://www.recrutaremapn.ro/contactbir.php și https://www.mapn.ro/contact/centre_militare/index.php.

La prezentarea la centrul militar, cetățenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în calitate de rezervist voluntar vor completa o cerere de înscriere și vor prezenta următoarele documente: *actul de identitate, în original și în copie; *certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maximum șase luni înainte de data depunerii; *acte de studii și/sau alte documente care atestă alte competențe dobândite în viața civilă, în original și în copie; *permisul de conducere valabil, eliberat de autoritățile române, în original și în copie, dacă este cazul, pentru candidații fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuțiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice; *livretul militar, în original și în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care dețin calitatea de rezervist.

Amintim că odată cu adoptarea  Legii nr. 115/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari au intrat în vigoare o serie de măsuri care au ca scop creșterea atractivității serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, dintre care cele mai semnificative sunt:

– creșterea cuantumului remunerației acordate în perioada în care rezerviștii voluntari nu participă la instruire sau la misiuni, de la 10% la 30% din solda de funcție, la care se adăugă solda gradului deținut;

– creșterea cuantumului indemnizației de instalare, prin adăugarea la solda de funcție, a gradațiilor și a soldei de comandă, pe lângă solda de grad;

– eliminarea obligației privind restituirea cheltuielilor de recrutare și selecție, în situația nesemnării/ nefinalizării contractului;

– eliminarea limitărilor privind plecarea rezerviștilor voluntari în străinătate;

– crearea posibilității repartizării în funcții, fără a mai susține probele de selecție, a rezerviștilor proveniți din cadre militare în activitate și soldați/gradați profesioniști, în primul an de la trecerea în rezervă.

(sursă foto – pagina de facebook Ministerul Apărării Naționale, România)