A INTRAT ÎN VIGOARE LEGEA CARE PERMITE PĂRINȚILOR SĂ-ȘI IA ZILE LIBERE (PLĂTITE) PENTRU SUPRAVEGHEREA COPIILOR, ÎN SITUAȚIA ÎNCHIDERII TEMPORARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Ieri, 17 martie, a intrat în vigoare Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ din cauze meteorologice nefavorabile sau situații extreme decretate astfel de autorități.

Potrivit acesteia, părinţii care cer să beneficieze de noua lege vor putea primi de la angajator o indemnizaţie zilnică în valoare de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare (cel mult 185 lei/zi). În acest fel, părinţii sunt protejaţi din punct de vedere financiar, indiferent că lucrează la stat sau în mediul privat.

Angajatorii sunt obligați să acorde părinților zile libere plătite pe toată perioada în care autoritățile decid închiderea unităților de învățământ, atât timp cât activitatea respectivă nu poate fi prestată la domiciliu sau în regim de telemuncă. Cererea pentru a beneficia de acest drept o poate face un singur părinte. Banii vor fi acordaţi de angajatori din contul capitolului aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli, iar ulterior, firmele vor recupera sumele respective de la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, până la închiderea anului fiscal.
Există însă și excepții prevăzute în această lege. Mai exact, părinții care lucrează într-unul dintre următoarele domenii de activitate pot beneficia de prevederile acestei legi doar cu acordul angajatorului: unitățile sistemului energetic național, unitățile operative din sectoarele nucleare, unitățile cu foc continuu, unitățile sanitare și de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, transporturile pe căile ferate, unitățile care asigură transportul în comun și salubritatea localităților, aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă.

Pentru ca părinții să beneficieze de acest drept, copilul sau copiii trebuie să aibă până la 12 ani şi să fie înscrişi în cadrul unei unități de învățământ. În cazul copiilor cu dizabilități, vârsta acestora trebuie să fie de până la 18 ani și să fie înscriși în cadrul unei unități de învățământ.