Absolvenții brăileni din promoția 2023 se pot înregistra la AJOFM, pentru a beneficia de ajutor în găsirea unui loc de muncă

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Brăila informează absolvenții de învățământ din promoția 2023 că pot să se înregistreze în evidențele instituției, pentru a beneficia de serviciile prevăzute de lege, cu scopul integrării pe piața muncii. În acest caz, absolvenții beneficiază gratuit de servicii de informare și consiliere profesională, medierea muncii, servicii de formare profesională, precum și de facilități financiare.

Pentru aceasta tinerii sunt așteptați să se înregistreze în evidențele agenției, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în termen de 60 zile de la absolvire, astfel:

-la A.L.O.F.M. Brăila, din str. Sergent Tătaru, nr.2, corp B, etaj 3 (în curtea Liceului Teoretic “Mihail Sebastian”), tel. 0239/613080 ;

-la Punctul de Lucru Făurei, Str. Republicii, nr. 36, Făurei, tel./fax  0239/661749;

-la Punctul de Lucru Însurăței, Șos. Brăilei, nr.18, tel. 0239/660574.

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidențele agenției sunt:

*actul de identitate, în original și copie;

*actele de studii și de calificare sau adeverința din care să rezulte data absolvirii, în original și copie;

*declarație pe proprie răspundere privind starea de sănătate – https://bit.ly/3w65lsY;

*acord de utilizare a datelor cu caracter personal;

*Curriculum Vitae.

Prin „absolvent al unei instituții de învățământ” se înțelege persoana care a obținut o diplomă sau un certificat de studii, în condițiile legii, în una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii.

Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă în termen de 60 de zile de la absolvire, este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii indemnizației de șomaj care se acordă în cazul în care nu a reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale în termenul menționat.

În cazul absolvenților de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile se calculează din ziua următoare datei absolvirii studiilor, stabilită prin reglementările normative în vigoare.

În cazul elevilor care nu au situația școlară încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile se calculează de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ.

Alte informații privind acordarea indemnizației de șomaj pentru absolvenții de învățământ sunt afișate pe site-ul instituției www.anofm.ro, secțiunea Persoane fizice/ Indemnizații de șomaj si venituri de completare.