ABSOLVENŢII INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT CARE AU DOMICILIUL ÎN BRĂILA POT BENEFICIA DE O INDEMNIZAŢIE DE ŞOMAJ ÎN CUANTUM DE 250 LEI/ LUNĂ

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Brăila anunță că absolvenţii instituţiilor de învăţământ care au domiciliul în judeţul Brăila și au vârsta de minimum 16 ani pot beneficia de o indemnizaţie de şomaj în cuantum de 250 lei/ lună, pentru o perioadă de 6 luni, dacă se înregistrează la AJOFM în termen de 60 de zile calendaristice de la data absolvirii, ca persoană în căutarea unui loc de muncă.

„Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu au promovat examenul de Bacalaureat, termenul pentru înscrierea la AJOFM Brăila este de 60 de zile de la încheierea cursurilor claselor terminale din învăţământul liceal. Elevii care nu au situația școlară încheiată la toate materiile se pot înregistra în evidentele agenției în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigenţă, dată înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ.

În cazul absolvenţilor de studii superioare, termenul de 60 de zile în interiorul căruia trebuie să se înregistreze la AJOFM Brăila începe de la finalizarea studiilor anului terminal sau de la data promovării examenului de licenţă (dacă persoana promovează examenul de licenţă în termen de 12 luni de la finalizarea studiilor).

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidenţele AJOFM Brăila ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, sunt:

1 – carte de identitate;

2 – actele de studii/ adeverință eliberată de la secretariatul institituției școlare care atestă absolvirea;

3 – declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că persoana nu are restricţii medicale care o împiedică să presteze muncă sau că are eventuale restricţii medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă (document tipizat);

4 – curriculum vitae, întocmit conform modelului comun aprobat prin H.G. nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecției sociale, precum și pentru acordarea unor drepturi și beneficii de asistență socială în domeniile de activitate în care se mențin restricții, documentele pot fi transmise si prin poştă electronică, la adresele de email: Sofita.Danciu@br.anofm.ro sau Mariana.Constantin@br.anofm.ro

Prin «absolvent al unei instituţii de învăţământ» se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

Absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire se înregistrează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și în acest termen se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o primă de inserție egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării (1500 lei). Plata se efectuează în două tranșe: prima după încadrare și a doua după cele 12 luni”, se arată într-un comunicat dat publicității.