Absolvenții promoției 2021 pot beneficia de serviciile AJOFM, dacă se înregistrează ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Brăila informează absolvenții promoției 2021 că pentru a putea beneficia de toate serviciile puse la dispoziție de instituția amintită, trebuie să se înregistreze în evidențele agenției, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în termen de 60 zile de la absolvire.

Înregistrea se poate face: *la ALOFM Brăila, str. Sergent Tătaru, nr. 2, corp B, etaj 3 (în curtea Liceului Teoretic “Mihail Sebastian”), tel. 0239/613080; *la Punctul de Lucru Făurei, str. Republicii, nr. 36, Făurei, tel./fax  0239/661749; *la Punctul de Lucru Însurăței, Șos. Brăilei, nr.18, tel. 0239/660574.

Astfel, absolvenții instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidențele agenției ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă beneficiază gratuit de servicii de informare și consiliere profesională, medierea muncii, servicii de formare profesională, precum și de facilități financiare.

Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidențele agenției ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, sunt: *actul de identitate, în original și copie; *actele de studii și de calificare sau adeverința din care să rezulte data absolvirii, în original și copie; *declarație pe proprie răspundere privind starea de sănătate – https://bit.ly/3w65lsY; *acord de utilizare a datelor cu caracter personal – https://bit.ly/3tNoler; *CurriculumVitae;

Prin absolvent al unei instituții de învățământ se înțelege persoana care a obținut o diplomă sau un certificat de studii, în condițiile legii, în una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizate sau acreditate în condițiile legii.

În  cazul  absolvenților  de liceu,  indiferent  dacă  au promovat sau   nu   examenul   de Bacalaureat,  termenul  de  60  de  zile  se  calculează  din  ziua  următoare  datei  absolvirii studiilor stabilită prin reglementările normative în vigoare.

În cazul elevilor care nu au situația școlară încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile se  calculează de  la  data  promovării  examenului  de  corigență,  data  înscrisă  în adeverința eliberată de instituția de învățământ.

Alte informații privind acordarea indemnizației de șomaj pentru absolvenții  de  învățământ sunt afișate pe site-ul www.anofm.ro, secțiunea Persoane fizice/ Indemnizații de șomaj și venituri de completare.