Acord privind includerea școlilor din municipiul Brăila în programul ASAP de colectare selectivă

Consilierii municipali brăileni vor discuta mâine un proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de parteneriat încheiat între Municipalitate, Inspectoratul Școlar și Fundația „The Institute”, în scopul promovării educației pentru mediu în rândul elevilor de gimnaziu și de liceu și de a include școlile din municipiul Brăila în programul ASAP de colectare selectivă.

Mai exact, programul ASAP urmărește să creeze cea mai mare infrastructură funcțională pentru colectarea selectivă în vederea reciclării la nivelul întregii țări. Inițiatorul acestui program, Fundația „The Institute”, a dezvoltat un model funcțional care poate fi aplicat în toate instituțiile de învățământ preuniversitar din România,  dezvoltând, implicit, o infrastructură de colectare selectivă în unitățile școlare amintite.

Parteneriatul între cele trei entități amintite vizează: *organizarea de campanii comune în vederea promovării educației pentru mediu; *implementarea programului ASAP de colectare selectivă în școlile din municipiul Brăila; *perfecționarea și  armonizarea legislației în vigoare și a infrastructurii de colectare în vederea reciclării în toate școlile din România, pe baza exemplelor de bună practică din cadrul programelor pilot derulate în perioada 2020-2021 în cadrul progrtamului ASAP.

Durata acordului este de doi ani de la data semnării acestuia, cu posibilitate prelungirii prin act adițional.