ITM Brăila va face în perioada următoare controale în hoteluri și alte facilități de cazare, precum și în restaurante și alte activități de servicii de alimentație

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Brăila anunță că va desfășura în perioada următoare o serie de acțiuni de control în hoteluri și alte facilități de cazare, precum și în restaurante și alte activități de servicii de alimentație.

După cum se precizează într-un comunicat dat publicității, „activitatea agenților economici în domeniul turismului și al serviciilor de alimentație publică acoperă la nivel național o gamă largă de activități diferite, incluzând hotelurile, restaurantele, serviciile fast-food, cantinele, cafenelele, cofetăriile etc. Un număr important de angajați din țara noastră își desfășoară activitatea în acest domeniu.

Activitatea desfășurată de lucrătorii angrenați în acest domeniu economic este influențată și de următorii factori:

*caracterul sezonier de muncă – în acest sector sunt angajați mulți lucrători sezonieri, care nu au timp să se adapteze la această activitate;

*sunt angajați mulți lucrători tineri care nu sunt obișnuiți cu lucrul și nu și-au dezvoltat încă abilitățile necesare;

*instabilitatea angajamentului forței de muncă slab calificată;

*rulajul forței de muncă;

*suplinirea lipsei de personal prin angajarea lucrătorilor de altă naționalitate.

Securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorilor care desfășoară activități în domeniul hotelier și al serviciilor de alimentație publică trebuie să fie permanent în atenția angajatorilor, deoarece acești lucrători sunt expuși la o serie întreagă de riscuri de accidentare la locul de muncă. Datorită caracterului sezonier al acestor activități, angajatorii din domeniul turismului, alimentației publice și comerțului, au tendința de a minimaliza riscurile existente, privind securitatea și sănătatea la locul de muncă. Scopul campaniei este de creștere a gradului de conștientizare, atât a angajaților cât și a angajatorilor în ceea ce privește necesitatea aplicării și respectării la locul de muncă a legislației specifice în domeniul securității și sănătății în muncă.

Obiectivele campaniei sunt:

*Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a angajaților în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă;

*Identificarea pericolelor și evaluarea (combaterea) riscurilor prezente în mediul de muncă;

*Identificarea echipamentelor de muncă, în special cele sub incidența ISCIR – lifturi, centrale de producere a apei calde, precum și alte echipamente care pot prezenta în exploatare riscuri pentru lucrători (arsură termică, explozii, incendiu, etc), cum ar fi: hote, aragaze, butelii;

*Verificarea modului de instruire a lucrătorilor și de însușire a instrucțiunilor predate;

*Dispunerea de măsuri ferme pentru înlăturarea neconformităților.

Această campanie își propune să elimine sau să diminueze riscurile și să accentueze pe cât posibil modul în care riscurile specifice sunt combătute la sursă”.

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns