Administrația Piețelor și Târgurilor Brăila vizează pentru anul 2023 un profit net de peste 46.000 lei. Cheltuielile de investiții sunt estimate la 1.183.350 lei

Consiliul Local Municipal Brăila a aprobat într-o ședință recentă bugetul de venituri și cheltuieli al SC Administrația Piețelor și Târgurilor (APT) SA Brăila pe anul 2023. Acesta prevede venituri de 13.104.270 lei și cheltuieli de 13.049.380 lei.

Suma veniturilor se prezintă astfel: *venituri de exploatare – 12.834.270 lei; *venituri financiare – 270.000 lei.

Cheltuielile totale includ: *cheltuieli de exploatare – 13.045.380 lei; *cheltuieli financiare – 4000 lei

SC Administrația Piețelor și Târgurilor prevede pentru anul 2023 un profit brut de 54.890 lei și un profit net de 46.110 lei. Cheltuielile de investiții aferente anului în curs sunt estimate la 1.183.350 lei, din care din surse proprii 516.040 lei.

Potrivit documentației prezentate consilierilor, fundamentarea veniturilor pe anul în curs s-a făcut estimându-se o ajustare cu circa 22% a veniturilor realizate în 2022 de APT (de la 10.757.680 lei în 2022, la 13.104.270 lei în 2023).

În ceea ce privește veniturile din exploatare, s-a ținut cont, printre altele, de următoarele aspecte:

*pentru veniturile obținute din contracte de închiririere spații și teren s-a estimat o creștere de la 4.139.990 lei (în anul 2022), la 5.115.000 lei (în 2023), avându-se în vedere indexarea chiriilor cu  indicele de inflație;

*pentru veniturile realizate din închiriere tarabe la taxe zilnice și anticipate s-a estimat o creștere de la 2.669.100 lei (în 2022), la 3.049.000 lei (în 2023);

*pentru veniturile din vânzările de mărfuri la magazinul Zoo s-a estimat o creștere de la 139.880 lei (în 2022), la 162.000 lei (în 2023).

Pe de altă parte, în ceea ce privește cheltuielile, s-a avut în vedere, printre altele:

*majorarea cheltuielilor salariale în anul 2023 cu 27% față de anul 2022, urmare a majorării salariului minim garantat și a negocierilor din 2022 cu salariații care beneficiază de prevederile HG 1447/2022;

*cheltuielile cu bunurile și serviciile (care cuprind, printre altele, cheltuieli cu stocurile, cu utilitățile, prime de asigurare, transportul de bunuri și persoane, paza, serviciile de curățenie) au fost majorate de la 4.863.91 lei (în 2022) la 5.818.530 lei (în 2023).

Referitor la investiții, potrivit documentelor amintite, conducerea APT Brăila are în vedere în perioada următoare „reabilitarea și modernizarea piețelor și executarea unor lucrări pentru închiderea perimetrală a piețelor”.

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns