ADMINISTRATORUL JUDICIAR PROVIZORIU AL DACIEI UNIREA: PRIMARUL DRAGOMIR FACE DECLARATII ERONATE SI NELEGALE LEGATE DE FINANTAREA CLUBULUI DIN FONDURI PUBLICE

Primarul Brailei, Marian Dragomir, face declaratii eronate si nelegale in legatura cu “asa-zisa imposibilitate legala de continuare a finantarii ACS Dacia Unirea din fonduri publice, motivate de intrarea acesteia in insolventa”, iar o intrerupere a finantarii asociatiei amintite din partea Municipalitatii ar fi abuziva – o spune Mihaela Lazar, administratorul judiciar provizoriu al ACS Dacia Unirea Braila.

Comentariile Mihaelei Lazar vin dupa ce zilele trecute, Marian Dragomir a anuntat public ca Municipalitatea nu va mai aloca niciun leu Daciei Unirea, fiindca legea nu-i permite sa finanteze din bani publici un club aflat in insolventa.

Administratorul judiciar provizoriu al ACS Dacia Unirea Braila este insa de alta parere si ii solicita edilului sef sa-si retraga declaratiile amintite, dat fiind ca acestea nu au o baza legala si in plus, prejudiciaza interesele asociatiei  sportive si ale creditorilor: “Apreciem ca in mod total eronat si nelegal, domnul primar Marian Dragomir sustine ca <<din pacate, declansarea procedurii de insolventa la un club privat blocheaza orice finantare din fondurile publice. Regulamentele de finantare a echipelor sportive nu permit finantarea cluburilor in insolventa, deoarece in momentul in care un club este in insolventa sau are popriri, toate sumele respective sunt luate de catre executorul judecatoresc sau de cel care asigura insolventa clubului si sunt duse in plata datoriilor din vechi>>.

Afirmatiile domnului primar sunt in totala contradictie cu prevederile legale in materia insolventei in vigoare in anul 2018 – in speta, prevederile art. 123 alin 1 din Legea 85/2014,  care stabileste ca <<contractele in derulare se considera mentinute la data deschiderii procedurii. Orice clauze contractuale  de desfiintare a contractelor in derulare sau de declarare a exigibilitatii anticipate pe motivul deschiderii procedurii sunt nule>>.

Avand in vedere prevderile legale sus citate, rezulta fara echivoc ca orice contract aflat in derulare, asa cum este si cel de finantare incheiat intre UAT (Unitatea Administrativ Terioriala – n.r.) Braila si ACS Dacia Unirea, nu poate fi reziliat pe motivul intrarii in insolventa, deoarece acest lucru este in mod evident contrar legii.

Daca sustinerea edilului a avut ca fundament Hotararea nr. 28/31.01.2018 a Consiliului Local Municipal, care prevede la art. 13 lit 1 ca nu se pot aloca bani pentru activitati sportive pentru cluburile care fac << …obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare>> sau << se afla in stare de dizolvare sau de lichidare in conformitate cu prevederile legale in vigoare>>, atunci trebuie mentionat din nou ca este o grava eroare de interpretare.

Astfel, deschiderea procedurii de insolventa impotriva debitoarei ACS Dacia Unirea nu presupune niciuna dintre procedurile mentionate anterior (dizolvare/lichidare/faliment). Asociatia nu este  dizolvata si nici nu este in faliment, scopul procedurii  fiind clar definit de catre legiuitor la art 2 din Legea 85/2014, si anume <<instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului cu acordarea, atunci cand este posibil, a sansei  de redresare a activitatii acestuia>>.

De asemenea, nici afirmatia edilului potrivit careia banii ar fi utilizati pentru plata datoriilor anterioare deschiderii procedurii nu are fundament si nici temei legal. Legiuitorul prevede in mod expres la art. 102 alin 1 din Legea 85/2014: <<Cu exceptia salariatilor ale caror creante vor fi inregistrate de administratorul judiciar conform evidentelor contabile,  toti ceilalti creditori, ale caror creante sunt anterioare datei de deschidere a procedurii, vor depune cerere de admitere a creantelor in termenul fixat in hotararea de deschidere a procedurii>> .

Astfel, datoriile anterioare datei de deschidere a procedurii generale de insolventa vor fi inscrise in tabelul creditorilor, acestea urmand a fi achitate conform Programului de plati parte integranta a Planului de reorganizare judiciara ce va fi depus in termenul legal de catre debitoare.

Finantarea acordata de catre Municipalitate in temeiul contractului de finantare nr. 14804/05.04.2018 are ca destinatie finantarea activitatilor sportive ale asociatiei debitoare, ceea ce presupune ca aceste sume vor fi utilizate pentru activitatea curenta a debitoarei si nicidecum pentru plata datoriilor.

Prin urmare, atragem atentia ca o eventuale stopare abuziva, din punctul nostru de vedere, a finantarii ar conduce in mod indubitabil la imposibilitatea debitoarei de a mai desfasura activitatea pentru care a fost infiintata, de a organiza competitii sportive in conditii optime, cu consecinta inevitabila a imposibilitatii atragerii de fonduri suplimentare, cu titlul, de exemplu – fara a ne rezuma la acestea -, venituri din sponsorizari, publicitate, imagine, etc. Ori, tocmai aceste venituri mentionate anterior reprezinta sursa achitarii datoriilor inscrise la masa credala.

Pentru toate cele expuse anterior, solicitam cu maxim respect domnului primar al municipiului Braila, Marian Viorel Dragomir, sa retracteze declaratiile publice din data de 18.10.2018, intrucat acestea sunt de natura sa aduca  grave prejudicii materiale si de imagine clubului de fotbal, inclusiv afectarea intereselor creditorilor acestuia si asa cum a dovedit si in acesti ultimi ani, sa manifeste in continuare deschidere si sprijin si pentru aceasta latura sociala a activitatii cetatenilor Brailei, pentru a se putea depasi acest moment foarte greu, in pragul celor 100 de ani de existenta”.