ADR Sud-Est a lansat primele 3 apeluri de proiecte care vizează creșterea eficienței energetice a clădirilor publice și rezidențiale și modernizarea infrastructurii rutiere de interes județean

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, a lansat în data de 28 iulie primele 3 apeluri de proiecte care vizează realizarea de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice și rezidențiale și pentru modernizarea  infrastructurii rutiere de interes județean, după cum urmează:

1.Apelul de proiecte PRSE/2.1/A/1/2023 – Acțiunea 2.1 – Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice).

Operațiunea A: Sprijinirea eficienței energetice în clădiri rezidențiale.

Alocarea apelului de proiecte PRSE/2.1/A/1/2023 (FEDR+BS) 31.711.767 euro, din care 26.955.000 euro reprezintă contribuția din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Apelul de proiecte este de tip competitiv, cu depunere la termen, iar cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 28 august 2023, ora 10:00 – 28 februarie 2024, ora 23:59.

2.Apelul de proiecte PRSE/2.1/B/1/2023 – Acțiunea 2.1 – Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora, în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice).

Operațiunea B – Sprijinirea eficienței energetice în clădiri publice, inclusiv a celor cu statut de monument istoric.

Alocarea totală a apelului de proiecte PRSE/2.1/B/1/2023 (FEDR + BS) este de 80.000.000 euro, din care 68.000.000 euro reprezintă contribuția din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)   și 12.000.000 reprezintă contribuția națională.

Apelul de proiecte este de tip competitiv, cu depunere la termen, iar cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 28 august 2023, ora 10:00 – 28 februarie 2024, ora 23:59.

3.Apelul de proiecte PRSE/4.1/1/2023

Acțiunea 4.1 – Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T.

Alocarea financiara disponibilă este de 178.391.287 euro, din care 151.632.594 euro reprezintă contribuția din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și 26.758.693 euro reprezintă contribuția națională.

Apelul de proiecte este de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finantare, iar cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 28 august 2023, ora 10:00 – 28 februarie 2024, ora 23:59.

Ghidurile Solicitantului pot fi accesate la urmatoarele adrese:

https://regiosudest.ro/domenii-de-finantare/prioritatea-de-investitie-2/apeluri-lansate

https://regiosudest.ro/domenii-de-finantare/prioritatea-de-investitie-4/apeluri-lansate

Programul Regional Sud-Est 2021-2027 beneficiază de o alocare totală de 1,48 miliarde de euro. Investițiile finanțate vor sprijini în județele: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea specializarea inteligentă și inovarea, IMM-urile, digitalizarea, eficiența energetică a clădirilor, dezvoltarea urbană, infrastructura verde, mobilitatea urbană și conectivitatea regională, infrastructura educațională, regenerarea urbană, valorificarea patrimoniului natural/cultural.

Pentru cei interesați / potențialii beneficiari este pus la dispoziție un calendar estimativ privind lansările de apeluri de proiecte

https://regiosudest.ro/images/docs/PR_2021/Calendar_apeluri_PR_SE_2021-2027_iulie.2023.pdf 

Informații referitoare la implementarea Programului Regional Sud-Est 2021-2027 puteți obține și de pe adresa de Facebook https://www.facebook.com/adrse.ro sau de pe siteul https://regiosudest.ro/