AJOFM Brăila amintește angajatorilor că pot beneficia de subvenția de 2250 lei pentru încadrarea în muncă a absolvenților

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Brăila amintește celor interesați că angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenți ai unor instituții de învățământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, o sumă de 2250 lei pentru fiecare absolvent încadrat.

De asemenea, angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenți din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, suma de 2250 lei, pe o perioadă de 18 luni.

Nu beneficiază de această subvenție:

a) angajatorii care au obligația legală de a încadra în muncă absolvenți ai instituțiilor de învățământ;

b) angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă cu absolvenții instituțiilor de învățământ, cu excepția situației în care pentru persoanele respective au beneficiat de stimulent financiar în condițiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, cu modificările ulterioare;

c) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deținută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alți angajatori care au beneficiat de cel puțin una dintre facilitățile prevăzute de Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, pentru persoanele în situația cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilități au încetat prin demisie, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani;

d) angajatorii care la data solicitării acordării măsurii de stimulare a ocupării forței de muncă se află în situația de insolvență, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au activitățile suspendate sau restricții asupra acestora.

Informații suplimentare se pot obține de la AJOFM Brăila, cu sediul în municipiul Brăila, b-dul Dorobanților, nr.603-605 sau la tel./fax 0239/611386, int. 115, 0239/661749, 0239/660574.