AJOFM Brăila anunță: a fost aprobat modelul tipizat al documentelor pentru plata șomajului tehnic reglementat de Ordonanța de Urgență nr. 36/2022

AJOFM Brăila anunță pe cei interesați că modelul tipizat al documentelor necesare angajatorilor pentru plata indemnizației de șomaj tehnic reglementat de Ordonanța de Urgență nr.36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a salariaților în contextul conflictului armat din Ucraina, precum și ca urmare a sancțiunilor internaționale aplicate Federației Ruse și Belarusului, a fost aprobat prin ordinul ministrului Muncii și Solidarității Sociale nr. 705, publicat în Monitorul Oficial din 20 aprilie 2022.

„Luând în considerare faptul că activitatea unor angajatori a fost afectată ca urmare a declanșării conflictului din Ucraina și impunerii sancțiunilor economice la nivel internațional împotriva Federației Ruse și a Belarusului, a fost aprobată OUG 36/2022, prin care se instituie posibilitatea ca salariații acestor firme să beneficieze de indemnizația de șomaj tehnic din bugetul asigurărilor pentru șomaj, începând cu data de 7 aprilie 2022 și până la data de 31 decembrie 2022.

Indemnizația de șomaj tehnic se va acorda salariaților al căror contract individual de muncă este suspendat temporar din inițiativa angajatorului și se stabilește ca valoare brută la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021.

Categoriile de salariați care beneficiază de prevederile OUG 36/2022 sunt:

– salariații angajatorilor afectați economic în mod direct sau indirect ca urmare a conflictului din Ucraina și impunerii sancțiunilor economice la nivel internațional împotriva Federației Ruse și a Belarusului și care înregistrează o diminuare a încasărilor cu un procent de minimum 20% raportat la încasările realizate în luna ianuarie 2022 sau la încasările realizate în luna similară a anului 2021;

– salariații angajatorilor supuși sancțiunilor internaționale care au fondurile sau resursele economice blocate prin ordin emis de președintele ANAF.

Indemnizația de șomaj tehnic se va calcula și se va acorda proporțional cu numărul de zile în care activitatea a fost întreruptă sau redusă temporar.

Documentele necesare acordării sumelor necesare plății indemnizației de șomaj tehnic se depun de către angajator prin poștă electronică la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, respectiv:

-cererea datată și semnată de către reprezentantul legal al firmei, însoțită de o declarație pe propria răspundere din care să reiasă că au fost afectați în mod direct sau indirect de imposibilitatea efectuării de tranzacții comerciale cu operatori economici din Ucraina, Federația Rusă și Belarus, ca urmare a efectelor generate de conflictul armat din Ucraina;

-balanța de venituri și cheltuieli aferentă lunii pentru care se solicită indemnizația, precum și cea la care se raportează diminuarea sau, după caz, copia ordinului de blocare a fondurilor sau resurselor economice în domeniul sancțiunilor internaționale, emis de președintele ANAF;

-lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație.

Modelul cererii, al declarației pe propria răspundere, precum și al listei persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizația de șomaj tehnic se pot descărca în format editabil pe site-ul www.anofm.ro , secțiunea “Formulare angajatori”.