AJOFM Brăila oferă programe de formare profesională gratuite pentru șomeri

Șomerii înregistrați în evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Brăila se pot înscrie pentru a participa la programe de formare profesională gratuite care se vor organiza în perioada următoare, pentru următoarele ocupații:

*Lucrător comercial – nivel de studii: minimum 8 clase

*Operator introducere validare prelucrare date –  minimum 10 clase

*Patiser – minimum 8 clase

Cheltuielile vor fi suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, inclusiv pentru efectuarea analizelor medicale specifice fiecărei meserii. Pentru șomerii care vor efectua naveta pe perioada cursului se vor deconta abonamentele/biletele de transport.

Potrivit legii, „șomer” este persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani și până la îndeplinirea condițiilor de pensionare;

b) starea de sănătate și capacitățile fizice și psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci;

c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizeaza din activități autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimularii ocupării forței de muncă, în vigoare (526 lei);

d) este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, daca s-ar gasi un loc de muncă.

„Șomer înregistrat” este persoana care îndeplinește cumulativ condițiile menționate anterior și care se înregistrează la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau, dupa caz, reședința ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care funcționează în condițiile prevăzute de lege, în vederea obținerii unui loc de muncă.

Șomerii neînregistrați care doresc să se înregistreze în evidența agenției în vederea obținerii unui loc de muncă și pentru a participa la măsurile active oferite, respectiv, informare consiliere, medierea muncii, formare profesională se vor prezenta la sediul ALOFM Brăila, din Sergent Tătaru, nr.2, corp B, etaj 3 (în curtea Liceului Teoretic “Mihail Sebastian”), cu următoarele documente:

a) actul de identitate;

b) actele de studii și de calificare;

c) carnetul de muncă sau alte acte care atestă, potrivit legii, existența unor raporturi de muncă ori de serviciu, în cazul persoanelor provenite din muncă;

d) declarație pe propria răspundere că persoana nu are restricții medicale care o împiedică să presteze muncă sau că are eventuale restricții medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă, conform model AJOFM.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul  AJOFM Brăila, din B-dul Dorobanților, nr.603-605, la Centrul de Formare Profesională al agenției, din str. Sergent Tătaru, nr.2, corp B, etaj 3 (în curtea Liceului Teoretic “Mihail Sebastian”) sau la telefon 0239/613034.