Amenzi în valoare de 443.100 lei aplicate stabilimentelor private și altele, în valoare de 96.400 lei aplicate stabilimentelor publice din Brăila, în urma controalelor făcute la centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor adulte cu dizabilități și copiilor

80 de amenzi, în valoare totală de 443.100 mii lei, aplicate centrelor private și 63 de amenzi, în valoare totală de 96.400 lei aplicate stabilimentelor publice  – este bilanțul controalelor făcute la nivelul județului Brăila, în perioada 10 – 16 iulie, la un număr de 58 centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor adulte cu dizabilități și copiilor.

Controalele au fost efectuate de inspectori din cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, Direcției de Sănătate Publică, Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor, Inspectoratului Teritorial de Muncă, Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Dunărea”, Inspectoratului de Poliție Județean, precum și din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Fiecare dintre aceste instituții a făcut verificări pe zona sa de competență și a dat amenzi, în cazul în care a găsit nereguli, astfel încât unele dintre centrele verificate au primit mai multe amenzi, de la mai multe instituții.

Prezentăm în continuare informații legate de neregulile găsite de fiecare dintre instituțiile menționate mai sus la centrele verificate și sancțiunile aplicate de acestea:

1.AJPIS – 20.000 LEI (1 contravenție)

– Centru rezidențial pentru vârstnici Casa Bunicii-Asociația Speranța 2015 – lipsa licență de funcționare, lipsă fisa de monitorizare pentru recuperare, reabilitare beneficiari, sunt încălcate standardele de cazare

2.DSP – 220.900 LEI (32 contravenții)

– Lipsă autorizație sanitară de funcționare la Căminul pentru persoane vârstnice Aur – Asociația Raayn&Dar&Lyl (10.000 lei)

– Lipsă autorizație sanitară de funcționare; Gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor cu potențial infecțios; nerespectarea temperaturilor la aparatele frigorifice la Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru alte categorii de persoane în situație de dependență Sf. Elena, Asociația Raayn&Dar&Lyl (12.000 lei)

– Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice „Sf. Maria”- Fundația Eurosperanța – neefectuarea operațiunilor de dezinfecție a veselei cu ritmicitatea prevăzută de legislație; neefectuarea cursurilor de igienă a întregului personal angajat; (2.600 lei)

– Centrul de Îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Racovița – lipsă autorizație sanitară de funcționare (20.000 lei);

– Apartament de tip familial ”Felix” – neefectuarea operațiunilor de dezinfecție a veselei cu ritmicitatea prevăzută de legislație; neefectuarea cursurilor de igienă a întregului personal angajat (1.300 lei)

– Centru rezidențial pentru vârstnici Casa Bunicii – Asociația Speranța 2015 – Unitatea funcționează fără Autorizație Sanitară de Funcționare; neefectuarea operațiunilor de dezinsecție-deratizare conform legislației în vigoare; folosirea în procesul tehnologic a ouălor nespălate și nedezinfectate (54.000 lei)

– Centrul de îngrijire și asistență persoane vârstnice Făurei – Asociația Vlavian – neîndeplinirea condițiilor de funcționare prevăzute de normele legislației sanitare (20.000 lei)

– Cămin pentru persoane vârstnice al Complexului Rezidențial Sf. Maria – nu au fost trecute în ASF modulele în care se afla spălătoria și depozitul de alimente din curte și sala de mese din corpul A și izolatorul din corpul D; nu se efectuează dezinfecția ploștilor în corpul A; parchet deteriorat în unele saloane; lipsă circuite funcționale la spălătoria din corpul C și tavan murdar (3.000 lei);

– Cămin persoane vârstnice Caraiman – Complex rezidențial Sfinții Apostoli Petru și Pavel Depozitarea în frigider a ouălor nespălate și nedezinfectate împreună cu alte alimente ambalate și neambalate; Nu se asigură circuite la spălătorie; 2 saloane au fost transformate în depozite (800 lei);

– Centrul Rezidențial de Îngrijire și Asistență Persoane Dependente –Zambilelor – nerespectarea structurii funcționale conform ASF; neaplicarea pictogramei „Pericol biologic ” pe frigiderul din spațiul destinat depozitării temporare a deșeurilor medicale; spălarea lenjeriei beneficiarilor se efectua în cadrul unei spălătorii neincluse în ASF (10.000 lei)

– Asociația de Binefacere Diaconia – Căminul Speranței – Angajarea și/sau menținerea în unități care desfășoară activitate de alimentație a personalului fără certificate de instruire profesională privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă; nerespectarea duratei stocării temporare a deșeurilor medicale, peste 48 de ore; neasigurarea controlului și înregistrării temperaturilor în spațiile frigorifice; neefectuarea operațiunilor de dezinsecție și deratizare; neasigurarea de către angajator a examinărilor medicale, prin medici de medicina muncii, la angajare, conform reglementărilor legale în vigoare; existența și/sau utilizarea produselor biocide și a medicamentelor cu termen de valabilitate expirat (32.000 lei)

– Adăpostul de noapte – Lipsă apă caldă curentă la cabinetul medical; Biocid Clorură de var expirat (800 lei)

– Centrul de îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu dizabilități Nufărul – Neasigurarea gestionării corecte a deșeurilor medicale rezultate din activitatea medicală în conformitate cu reglementările legale în vigoare; o parte dintre frigiderele situate în spațiile de cazare nu aveau termometre; la trei dintre ferestrele situate la subsol, erau infiltrații provenite de la apele meteorice; Nu exista spațiu amenajat, cu frigider, pentru stocarea temporară a deșeurilor provenite din activitatea medicală; Nu a fost efectuată operațiunea de deratizare; din cei 22 de angajați care trebuiau să efectueze cursul privind noțiunile fundamentale de igienă, 2 angajați nu erau înscriși la curs; procedurile de curățenie și dezinfecție nu erau complete; terenul aferent curții unității prezenta denivelări și crăpături; nu se respectă structura funcțională, conform structurii aprobate pentru unitate (4.400 lei)

– Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu handicap Brăila – Neasigurarea gestionării corecte a deșeurilor medicale rezultate din activitatea medicală în conformitate cu reglementările legale în vigoare (5.000 lei).

– Apartament de tip familial „Pheonix” din cadrul Complexului de tip familial „Universul Copiilor” – Nerespectarea păstrării probelor alimentare timp de 48 ore; Lipsa substanțelor dezinfectante in unitate; Lipsa cursurilor de igienă pentru personalul angajat; Neefectuarea operațiunilor de dezinsecție și deratizare (33.000 lei)

– Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane adulte cu Dizabilități Bărăganul – Nerespectarea duratei stocării temporare a deșeurilor cu potențial infecțios; neasigurarea controlului și înregistrării temperaturilor în spațiile frigorifice; neefectuarea operațiunilor de dezinsecție și deratizare;(12.000 lei)

3.DSVSA – 65.600 LEI (7 Contraventii)

– Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru alte categorii de persoane în situație de dependență Sf.Elena, Asociația Raayn&Dar&Lyl – spații insuficiente pentru desfășurarea corespunzatoare a circuitelor functionale (10.000 lei)

– Căminul pentru persoane vârstnice Sf. Petru, Asociația Raayn Dar&Lyl – nu exista document de înregistrarea sanitar veterinara (HG 984/2005) (5.000 lei)

– Casa Bunicii-Asociația Speranța 2015 – manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor sanitar veterinare și pentru siguranța alimentelor; Lipsa contract cu unitate specializată pentru preluarea subproduselor nedestinate consumului uman și pentru acțiunile DDD (desinfecție, dezinsecție și deratizare) (2.000 lei)

– Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice Sfântul Dumitru – Asociația Seniorilor Sf. Dumitru și Virginia – etichetare necoresounzătoare a produselor alimentare (pulpa porc, pulpe pui); (1.200 lei)

– Centrul de Îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Racovița – produse alimentare cu termen de valabilitate expirat (45.000 lei)

– Căminul pentru persoane vârstnice Lacu Sărat – întocmirea necorespunzătoare a programului DDD pentru anul 2023; neefectuarea corespunzătoare a acțiunilor DDD, în special la blocul alimentar, aferent trimestrului II 2023 (2.400 lei)

4.ISU 157.500 (12 contravenții)

– Căminul pentru persoane vârstnice Aur – Asociația Raayn&Dar&Lyl – Continuă să funcționeze fără obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru clădirea cu destinația de îngrijire a bătrânilor cu aria desfășurată mai mare de 175 mp, în urma schimbării de destinație, nefiind astfel certificate și realizate măsurile de securitate la incendiu specifice acestei categorii de obiectiv. Neregula a fost constatată și cu prilejul controalelor din 29.03.2022 și 07.03.2023. (50.000 lei)

– Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru alte categorii de persoane în situație de dependență Sf. Elena, Asociația Raayn&Dar&Lyl – continuă să funcționeze fără obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru clădirile cu destinația de îngrijire a bătrânilor cu aria desfășurată mai mare de 175 mp, situate în municipiul Brăila în urma mansardării, recompartimentărilor și schimbării de destinație ale construcțiilor, nefiind astfel certificate și realizate măsurile de securitate la incendiu specifice acestei categorii de obiectiv. Neregula a fost constatată și cu prilejul controalelor din 29.03.2022 și 07.03.2023; (50.000 lei)

– Casa Bunicii-Asociația Speranța 2015 nu a obținut autorizația de securitate la incendiu la darea în folosință a clădirii cu destinația de îngrijire a bătrânilor cu aria desfășurată mai mare de 175 mp din Brăila în urma schimbării destinației, nefiind astfel certificate și realizate măsurile de securitate la incediu specifice acestei categori de obiectiv; înălțimea liberă pe calea de evacuare de la demisol nu este de minimum 2,1 m; ușile aflate pe traseul de evacuare sunt prevazute cu praguri cu înălțimea mai mare de 2,5 cm, putându-se crea dificutăți de evacuare; clădirea nu a fost echipată cu instalație de detectare, semnalizare și alarmare incendiu; nu se asigură păstrarea liberă a căilor de evacuare, pe traseul acestora fiind amplasate obiecte ce îngreunează evacuarea; nu se respectă gabaritul minim liber pentru asigurarea evacuării persoanelor nedeplasabile; nu sunt afișate planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu pe partea interioară a ușilor în încăperile destinate cazării; nu se asigura accesul autospecialelor de intervenție pe cel puțin 2 fațade, neasigurându-se astfel condițiile de evacuare ale utilizatorilor clădirii și securitatea forțelor de intervenție ; nu s-a realizat organizarea efectivă a intervenției de stingere a incendiilor prin nominalizarea persoanelor care trebuie sa utilizeze sau să pună în funcțiune mijloacele tehnice din dotare (50.000 lei);

– Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice Grande Center Senior-Asociația Grande Center Senior – continuă să funcționeze fără obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru clădirea cu destinația de îngrijire a bătrânilor cu aria desfășurată mai mare de 175 mp, situată în municipiul Brăila, în urma schimbării destinației ultimului etaj, nefiind astfel certificate și realizate măsurile de securitate la incendiu specifice acestei categorii de obiectiv; în saloane nu sunt prevăzute instalații electrice pentru iluminatul de securitate pentru veghe; înălțimea liberă pe căile de evacuare nu este de minimum 2,00 m; ușile saloanelor nu asigură lățimea liberă necesară de minimum 0,9 m. Clădirea nu a fost echipată cu instalație de detectare, semnalizare și alarmare incendiu (7.500 lei).

5.IPJ – 16.000 LEI (19 contravenții)

– Centrul de îngrijire și asistență persoane vârstnice AVIV Brăila – Asociația Vlavian (pază) – neimplementare măsuri minimale din H.G. 301/2012; (2000 lei);

– Cămin pentru persoane vârstnice Veneția, Veneția Medical SRL (pază) – neimplementare măsuri minimale din H.G. 301/2012; (2.000 lei)

– Centrul Rezidențial de îngrijire pentru Persoane Vârstnice „Fundația Casa Pâinii” – neimplementare măsuri din analiza de risc (2.000 lei);

– Căminul pentru persoane vârstnice Lacu Sărat – neimplementare măsuri minimale (sancțiune aplicată centrului rezidențial)/neverificarea agentului de securitate (sancțiune aplicata firmei de pază) (2.000 lei)

– Centrul de plasament în regim de urgență – Abateri privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (HG 301/2012) (4.000 lei)

– Centrul maternal Alexandra – Abateri privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (HG 301/2012) (4.000 lei)

6.CJPC – 35.000 LEI (36 contravenții)

– Căminul pentru persoane vârstnice Aur – Asociația Raayn&Dar&Lyl produse si proceduri nesigure; produse alimentare cu stare termică schimbată; ustensile, tacâmuri necorespunzătoare alimentației publice; vesela din plastic care nu are simbolul de plastic alimentare; zona de cazare parțial nereabilitată cu calorifere cu vopsea exfoliata si urme de rugină, suport pentru dus oxidat cu urme de rugina; plan meniu fără informații privind ingredientele alergene și cu potențial alergen, produse care provin din produse congelate fără informații privind declarația nutriționala și aditivii utilizați (3.000 lei)

– Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru alte categorii de persoane în situație de dependență Sf. Elena, Asociația Raayn&Dar&Lyl – Produse și proceduri nesigure (sancțiune 3.000 lei);  Lipsă informare completă și corectă, meniuri fără menționarea alergenilor, produse care provin din produse congelate, lipsă declarație nutrițională și aditivi utilizați în meniu (sancțiune 1.000 lei); Lipsă informații meniu (1.000 lei); saltele de pat necorespunzătoare, clanță ușă defect (sancțiune 2.000 lei); Retragerea de la utilizare a materiilor prime (42 conserve pate, carne și măsline);

– Căminul pentru persoane vârstnice Sf. Petru, Asociația Raayn Dar&Lyl, produse si proceduri nesigure; produse alimentare cu stare termică schimbată; depozitare necorespunzătoare a materiei prime; plan meniu fără informații privind ingredientele alergene și cu potențial alergen, produse care provin din produse congelate fără informații privind declarația nutrițională și aditivii utilizați; (4.000 lei)

– Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice Grande Center Senior – Asociația Grande Center Senior plan meniu fără informații privind ingredientele alergene și cu potențial alergen, produse care provin din produse congelate fără informații privind declarația nutrițională și aditivii utilizați; utilizare ustensile necorespunzătoare alimentației publice; (1.000 lei)

– Casa Bunicii-Asociația Speranța 2015 – Neafișarea CUI, denumire Centru si program de funcționare (1.000 lei);

– Centrul de Îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Racovița – existenta în magazia de alimente a produselor alimentare nesigure cu DLC/ DDM depășite. (3.000 lei);

– Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice Sfântul Dumitru – Asociația Seniorilor Sf. Dumitru și Virginia – produse si proceduri nesigure (legume congelate fără elemente de identificare și caracterizare, fără data limită de consum, precum și produse cu data limită de consum depășită); planul meniu afișat nu conținea informații cu privire la produsele care provin din ingrediente/produse congelate. Operatorul economic a mai fost sancționat anterior privind utilizarea în cadrul serviciilor a produselor și procedurilor nesigure; existența a 2 suporți pentru duș cu urme de oxidare; lipsa informării privind tarifele practicate pentru serviciile prestate. (1.000 lei)

– Centrul Rezidențial de îngrijire pentru Persoane Vârstnice” Fundația Casa Pâinii – calorifere cu urme de rugină (10 buc), pereții din hol cu infiltrații, cu varul/vopseaua exfoliată, infiltrații la tavan; planul meniu afișat nu conținea informații cu privire la ingredientele alergene (1.000 lei).

– Centru rezidențial persoane cu dizabilități – sat Baldovinești, com. Vădeni La data și ora controlului s-au constatat următoarele deficiențe: în unele din camerele centrului de îngrijire saltelele aflate pe paturi erau neconforme, pardoseala cu multe zone deteriorate, pereții degradați, fără tencuiala pe anumite porțiuni; în una din băile centrului exista infiltrații la nivelul tavanului; o chiuvetă utilizată pentru igienizarea mâinilor este fixată de peretele încăperii cu sârma; ușile băilor de la parterul clădirii sunt degradate; în unele camere igiena este necorespunzătoare; în una din băi, în zona cabinei de duș pereții au tencuiala deteriorata/căzută. S-a dispus măsura OTPS pentru cabina de duș, chiuveta fixată cu sârma și pentru una din camerele beneficiarilor (3.000 lei)

– Căminul pentru persoane vârstnice Lacu Sărat – La data și ora controlului s-au constatat următoarele deficiențe: *deficiențele constatate în blocul alimentar au fost consemnate de către inspectorii din cadrul DSVSA; *în spatiile de cazare s-au identificat 2 dulapuri ale căror mânere sunt rupte; protecții lipsă la saltele și perne; mobilier învechit și cu zone zgâriate; băi neigienizate, fără sisteme de ventilație și cu infiltrații la tavane, baterii defecte la bideuri; pereții prezintă unele zone ce necesită văruire; ușile camerelor au vopseaua exfoliata (3.000 lei)

– Asociația de Binefacere Diaconia – Căminul Speranței:La data și ora controlului s-au constatat următoarele deficiențe: în blocul alimentar s-au identificat produse alimentare și materii prime fără elemente de identificare (DLC și/sau DMC) având stare termica modificata, produsele fiind oprite definitiv din circuitul consumului uman; în blocul alimentar s-a găsit carne congelata fără elemente de identificare (DDM si DLC)și pâine depozitată în congelator la temperatura de -18grd C, produsele fiind retrase din consumul uman (5.000 lei)

– Complexul de tip familial „Surâsul Copilăriei”, Apartamentul de tip familial Liliac- Complex de tip familial „Surâsul Copilăriei”: La data și ora controlului în magazia complexului se aflau depozitate produse alimentare pentru care nu se respecta temperatura de depozitare (ex. produse lactate depozitate la temperatura mediului ambiant de 28 grade Celsius). De asemenea, pentru produsul salam Sinaia DSVSA a aplicat măsura sechestrului, ce va fi consemnata în documentul de control. Pentru cântarul folosit în unitate nu s-a putut prezenta verificarea metrologica. În niciunul dintre apartamente nu s-a identificat monitorizarea la frigidere și congelatoare. Se utilizau cuțite și ustensile necorespunzătoare. Listele cu meniuri nu conțin informații cu privire la ingredientele alergene și cu potențial alergen, conținutul nutrițional și aditivii din produse (3.000 lei). 7. ITM – 24.500 LEI (36 contravenții)

7.ITM – 24.500 LEI (36 contravenții)

– Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru alte categorii de persoane în situație de dependență Sf. Elena, Asociația Raayn&Dar&Lyl – instruirea necorespunzătoare a angajaților cu nesemnarea fișelor de cel instruit, cât și de cel care a efectuat instruirea; neîntocmirea și aprobarea unui plan de instruire-testare pentru verificarea cunoștințelor de SSM; negarantare in plata (5.000 lei);

– Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice Grande Center Senior – Asociația Grande Center Senior  – semnalizarea necorespunzătoare a riscurilor de accidentare la locurile de munca; instrucțiunile proprii întocmite de angajator pe meseriiș nu sunt listate pe suport de hârtie necesare la instruirea periodică a angajaților în domeniul SSM; evidență incorecta privind programul de lucru; neplata sportului de noapte (6.000 lei);

– Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice Sfântul Dumitru – Asociația Seniorilor Sf. Dumitru și Virginia – nu se plătesc orele de noapte; negarantare în plata a salariului minim brut pe economie; neevidențiere timp muncă; deficiențe privind întocmirea si aprobare plan anual de instruire testare in domeniul SSM (2.500 lei);

– Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice „Sf. Maria”- Fundația Eurosperanța: Munca suplimentară – Nu păstrează CIM la locul de muncă evidență ore, angajatorul nu a asigurat verificarea ISCIR (11.000 lei).