Aproape o tonă de alimente vrac și circa 900 de litri de băuturi răcoritoare au fost retrase de la comercializare ca urmare a controalelor făcute de DSP Brăila în ultimele 8 luni ale anului 2022

Aproape o tonă de alimente vrac și circa 900 de litri de băuturi răcoritoare au fost retrase de la comercializare ca urmare a controalelor făcute de inspectorii Direcției de Sănătate Publică (DSP) Brăila în ultimele 8 luni ale anului 2022.

Potrivit unui raport întocmit de conducerea DSP Brăila ce va fi prezentat mâine în cadrul ședinței Colegiului Prefectural, în perioada amintită au fost realizate controale cu tematici variante, la unități din domenii diferite.

Dacă este să ne referim la câteva dintre acțiunile de control din domeniul alimentar, în raportul respectiv se menționează:

*În perioada 4-29.07.2022 s-a desfășurat o acțiune de control pentru verificarea respectării legislației în domeniul aditivilor alimentari destinați consumului uman.

lnspectorii sanitari au efectuat un număr de 32 controale și 14 recontroale la unități din județul Brăila. Au fost verificați 3 distribuitori de aditivi alimentari și produse alimentare care conțin aditivi alimentari si 29 unități care utilizează și comercializează aditivi alimentari și produse alimentare care conțin aditivi alimentari.

În cadrul controalelor efectuate s-au verificat un număr de 118 produse alimentare care conțin aditivi alimentari, la unități care utìlizează aceste produse în procesul tehnologic de fabricație (fabrici de pâine, patiserii, cofetării), cât și unități care comecializează aceste produse (retaileri).  Dintre produsele verificate, 111 produse au fost corespunzătoare și 7 au fost necorespunzătoare, expirate (în cantitate de 405,2 kg), acestea fiind retrase de la comercializare.

Pentru neregulile constatate s-au aplicat 6 sancțiuni contravenționale  – 1 avertisment și 5 amenzi, în valoare totală de 6.600 lei.

*În perioada 08-19.08.2022 inspectorii DSP au făcut 21 controale și 4 recontroale privind verificarea respectării legislației în vigoare referitoare la mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare.

Pentru neregulile constatate inspectorii sanitari au aplicat 3 sancțiuni contravenționale – 1 avertisment și 2 amenzi în valoare de 12.000 lei.

S-au retras de la comercializare 1469 produse de la cele trei unități la care s-au aplicat sancțiuni contravenționale, din care 734,5 litri și 0,179 kg.

*În perioada 12-29.09.2022 au fost efectuate controale privind verificarea respectării legislației în vigoare în unitățile de învățământ preuniversitar, inclusiv cabinete medicale școlare. Mai exact,  au fost controlate 47 unități de învățământ și 8 cabinete medicale școlare, iar pentru neregulile constatate au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale – 6 avertismente și 5 amenzi în valoare de 32.200 lei. De asemenea, au fost interzise de la comercializare 53,43 kg alimente expirate, neconforme (nerecomandate pentru comercializarea în unitățile de învățământ) sau depozitate necorespunzător și 22 l băuturi răcoritoare nerecomandate pentru comercializarea în unitățile de învățământ.