Asociația CIDIEDD și-a prezentat raportul de activitate pe perioada ianuarie 2020 – mai 2021

„Asociația CIDIEDD Brăila și-a pus amprenta, și în perioada ianuarie 2020 – mai 2021, asupra promovării conceptelor, politicilor și practicilor comunitare privind dezvoltarea durabilă, cu scopul îmbunătățirii calității vieții, dezvoltării economice, sociale și culturale, susținerii activității unităților administrativ teritoriale, dar și a altor entități de la nivelul județului Brăila, prin scrierea și implementarea unor proiecte” – este ceea ce susține conducerea Asociației „Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” (CIDIEDD) Brăila într-un document prezentat consilierilor județeni la cea mai recentă ședință CJ Brăila.

Mai exact, este vorba despre raportul privind activitatea desfășurată de CIDIEDD Brăila în perioada ianuarie 2020 – mai 2021, în care sunt enumerate proiecte precum:

*„Centrul de Informare Europe Direct Brăila”, proiect aflat în implementare, care pentru anul 2020 a avut un buget de 47.850 euro (23.925 de euro finanțare de la Comisia Europeană și 23.925 euro cofinanțare de la Asociația CIDIEDD), iar pentru anul 2021 are un buget de 46.934 euro (20.267 euro finanțare de la CE și 23.467 euro confinanțare de la  CIDIEDD).

*Proiectul „ePește l@ Brăila”, care vizează în principal dezvoltarea durabilă a zonei pescărești Brăila prin promovarea potențialului zonei și revitalizarea specificului zonei – buget de 306.359,91 lei.

*Proiectul „Ecomonia socială = Misiune socială”, care a vizat în principal promovarea incluziunii sociale prin înființarea de întreprinderi sociale în scopul combaterii sărăciei prin integrarea pe piața forței de muncă a persoanelor vulnerabile – buget de 13.697.002,68 lei.

*Proiectul „Muzeul Ianca – De la muzeu real la cel virtual”, ce vizează adaptarea conceptului muzeal la tehnologia specifică societății actuale – buget de 55.600 lei.

*Proiectul „Construire Centru microregional «Educație pentru viitor»”, având ca obiectiv facilitarea incluziunii sociale pentru copii cu CES, copii afectați de migrația părinților, a unor șomeri și persoane inactive – buget 4.475.461, 46 lei.

Dintre proiectele scrise și depuse de CIDIEDD amintim:

*Dezvoltarea antreprenoriatului social pentru o dezvoltare sustenabilă și inovatoare ProSES (susținerea investițiilor în inițiative antreprenoriale sociale) – buget 9.971.943,48 lei.

*SES RURAL (promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei prin înființarea de întreprinderi sociale) – buget 14.678.833,68 lei

*„Formare, Eficiență, Competență în Regiunea Sud-Est” (sprijin pentru 651 de angajați în vederea participării la programe FPC) – buget 3.869.270,64 lei

*Politica de coeziune, un factor-cheie al dezvoltării regionale (creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor și a transparenței în ceea ce privește politica de investiții a UE) – buget 54.337,6 euro.