Astăzi încep înscrierile în Învățământul primar 2023

Inspectoratul Școlar Județean Brăila amintește celor interesați că astăzi încep înscrierile în Învățământul primar 2023.

Cererile se transmit online sau se depun în perioada 3 – 18 mai 2023 la unitatea de învățământ la care se solicită înscrierea copiilor.

În aceeași perioadă vor fi depuse/transmise și celelalte documente necesare pentru înscriere, respectiv: *actul de identitate al părintelui/al tutorelui legal; dacă este cazul, document din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde este stabilit domiciliul minorului; *certificatul de naștere al copilului; *recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (pentru copiii care împlinesc 6 ani perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 inclusiv).

În cazul înscrierii la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, sunt necesare și documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor generale, respectiv a criteriilor specifice de departajare.

Părintele poate opta pentru înscrierea copilului la școala de circumscripție în situația în care copilul nu este înscris la școala solicitată, din lipsă de locuri libere, prin bifarea acestei opțiuni în cererea-tip de înscriere.