ASTĂZI S-A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA PALATULUI ADMINISTRATIV DIN BRĂILA, ÎN VALOARE DE 3,8 MILIOANE DE EURO. FINANȚAREA EUROPEANĂ REPREZINTĂ 85% DIN SUMA TOTALĂ

Președintele CJ Brăila, Iulian Chiriac și directorul Agenției pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, Luminita Mihailov, au semnat astăzi contractul pentru reabilitarea și modernizarea Palatului Administrativ. Este vorba despre un contract în valoare de 3,8 milioane de euro, din care finanțarerea europeană este 85%, restul sumei fiind acoperită din bugetul Consiliului Județean si bugetul național.

Banii europeni vor veni prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, iar durata de implementare a proiectului este de 93 luni, respectiv între data 09.07.2015 și data 31.03.2023 (aceasta cuprinde şi perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor).

Proiectul vizează modernizarea și eficientizarea energetică a clădirii Palatului Administrativ, în scopul reducerii consumurilor energetice pentru încălzirea spațiilor utilizate, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, respectiv, reducerii costurilor de întreținere cu încălzirea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Mai concret, se vor realiza următoarele lucrări:

*Arhitectură – termoizolare pe interior la nivelul parapeților și stâlpilor cu plăci minerale rigide fără fibre; înlocuire ferestre cu tâmplărie aluminiu; refacere termoizolație terasă cu polistiren expandat; refacere hidroizolații terasă cu membrane adezive; refuncționalizarea spațiilor în scopul folosirii mai eficiente a spațiilor existente; refacerea finisajelor interioare; refacere pardoseli interioare; înlocuire uși și ferestre interioare cu uși și ferestre cu profile din aluminiu și închideri din geam securizat sablat; montare uși cu profile din aluminiu și închideri pline din panouri tip MAX la grupurile sanitare; montare uși rezistente la foc metalice, prevăzute cu ochiuri de sticlă armată rezistentă la foc la casele de scări și la holurile ce separă corpurile de clădire; înlocuire 3 ascensoare existente și montarea de platforme elevatoare la acces corp A și B; intervenții la subsolul existent, pentru a corespunde normelor PSI; grupuri sanitare pe sexe, dimensionate și dotate/echipate conform normelor în vigoare, inclusiv pentru persoane cu dizabilități; termoizolare pereți exteriori, cu păstrarea nemodificată a arhitecturii de fațadă; zugravire pereți exteriori; sistematizare verticală, platforme, drumuri și alei; separarea fluxurilor de circulație auto de cele pietonale prin marcaje în material; asigurarea iluminatului general și decorativ al spatiilor; proiectarea unui sistem de identificare – informare și orientare atât la exteriorul, cât și la interiorul clădirii;

*Instalații sanitare – Pentru apa rece se va realiza racord individual PEHD Dn 110 mm la rețeaua orașului, cu stație hidrofor pentru ridicarea presiunii; înlocuirea completă a instalației de distribuție interioară; contorizarea individuală pentru fiecare corp de construcție; prepararea apei calde menajere se va realiza prin intermediul boilerelor individuale pentru fiecare grup sanitar, care sunt alimentate de la panourile fotovoltaice; se înlocuiește complet rețeaua de canalizare menajeră existentă atât în interior, cât și în exterior; rețeaua de canalizare pluvială existentă se va înlocui complet, atât în interior, cât și în exterior, păstrându-se traseele existente;

*Instalații de stingere incendiu – 8 hidranți de incendiu exteriori și 56 hidranți interiori. Rezervorul de incendiu va fi o incinta din beton armat, construită subteran, cu un volum util de 235 mc. Stația de pompare este montată într-o incintă adiacentă rezervorului de incendiu și este alimentată electric de la o sursa de energie (de bază) și o sursă de rezervă (grup electrogen);

*Instalații termice – stație de dedurizare a apei calde pentru protejarea suplimentară a echipamentelor și renunțarea la schimbătorul de căldură existent; două manometre de cele două părți ale filtrului de impurități, montat pe conducta de întoarcere, pentru a se urmări gradul de colmatare și curațarea acestuia la timp; toate încăperile cu destinații de birou/săli de sedinte vor fi dotate cu ventiloconvectoare cu montaj pe pardoseală, fiind alimentate cu agent termic de încălzire iarna și agent termic de răcire pe timp de vară; toate încăperile vor fi dotate cu termostate de cameră; se vor monta recuperatoare locale de caldură în spațiile constant utilizate; în încăperile în care prezența omului este pe timp scurt (grupuri sanitare, holuri, etc) se vor instala corpuri de încălzire statice, de preferință din fontă; toate circuitele de distribuție agent termic pentru încălzire din interiorul clădirii se vor dezafecta, iar în locul acestora se vor monta circuite noi, din țeavă de oțel, izolată cu izolație tip elastomer; fiecare corp de clădire va avea un circuit separat de alimentare cu agent termic din centrala termică, fapt ce va duce la obținerea unui maximum de control, eficiență și confort; pentru producerea agentului termic de răcire se va monta un chiller în exteriorul clădirii, lângă centrala termică existentă; se va asigura un sistem de ventilație cu extragere mecanică pentru toate grupurile sanitare, toate bufetele, toate chicinetele;

*Instalații termice energie regenerabilă – se vor monta recuperatoare de căldură locale care vor conduce la echilibrarea instalațiilor termice;

*Instalații electrice – înlocuirea completă a instalației electrice existente; se va asigura iluminatul artificial nocturn și iluminatul complementar cu corpuri de iluminat cu tehnologie LED; se vor realiza circuite de iluminat pentru evacuare și circulație, iluminat de securitate împotriva panicii, iluminat pentru intervenție, iluminat de siguranță pentru continuarea lucrului; instalație de detecție incendiu într-o structura modernă; instalație voce-date; televiziune cu circuit închis; sistem de protectie la șoc electric; instalație de paratrăsnet;

*Instalații electrice energie regenerabilă – pentru alimentarea boilerelor electrice de producție a apei calde se va realiza un sistem dual din panouri fotovoltaice care produc energia electrică necesara preparării apei calde. Surplusul de energie va fi utilizat în rețea pentru alimentarea chillerelor.