AU ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE LA ACADEMIA DE POLIȚIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

În perioada 17 iulie – 27 iulie 2020 se fac înscrieri pentru participarea la concursul de admitere la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”.

Pentru anul de învățământ 2020 – 2021, locurile aprobate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (I.G.S.U.) la facultățile aparținând Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” sunt următoarele:

a) 40 de locuri (din care 1 loc pentru romi și 2 locuri pentru candidați proveniți din sistemul de protecției socială) la Facultatea de Pompieri (programul de studii „Instalații pentru construcții – pompieri”) – forma de învățământ cu frecvență 4 ani;

b) 13 locuri la Facultatea de Științe Juridice și Administrative (programul de studii „Drept”) – forma de învățământ cu frecvență 4 ani.

Locurile scoase la concursurile de admitere sunt comune – femei şi bărbaţi.

Repartizarea candidaților pe locurile alocate I.G.S.U. la Facultatea de Științe Juridice și Administrative (programul de studii „Drept”) se realizează ulterior admiterii și se ocupă de candidații admiși în ordinea mediilor de admitere și a opțiunilor.

Cererea-tip de înscriere (prevăzută în anexa nr. 2 – modelul nou 2020) la Dispoziția-cadru nr. II/17953/2019, cu modificările și completările ulterioare) se descarcă de pe site-ul oficial al MAI (secțiunea Carieră), se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se depune la sediul Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Dunărea” al judeţului Brăila în perioada 17-27 iulie 2020, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, între orele 08.30 – 15.30.

La înscriere, candidaților li se atribuie un cod unic de identificare, folosit pe întreaga procedură de concurs. Codul unic de identificare atribuit, precum și centrul zonal la care este arondat, se menționează în scris, în cererea de înscriere, de către persoana cu sarcini de recrutare, iar candidatul ia cunoștință de acestea pe bază de semnătură.

Pentru detalii suplimentare candidații de pot adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Dunărea” al judeţului Brăila, cu sediul în Brăila, Bulevardul Dorobanţilor nr. 468, tel: 0239/611212, interior 27118 sau 27006, sau accesând site-ul oficial –  www.isubraila.eu – sectiunea cariera.

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă în facultăţile Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” în anul 2020 este disponibil la adresa de internet https://www.academiadepolitie.ro/admitere.html .