Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila a primit acreditare ERASMUS+

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) a anunțat de curând rezultatele selecției de Acreditare Erasmus+ pentru domeniile Educația adulților, Formare profesională și Educație școlară, iar Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila a primit acreditare ERASMUS+ .

„Aceasta înseamnă că instituția noastră va avea acces mai ușor la fondurile europene ale Programului Erasmus+.

Biblioteca Județeană «Panait Istrati» Brăila s-a clasat pe poziția a cincea la categoria Educația adulților, reușind să obțină râvnitul titlu de Centru Erasmus+ acredidat.

Managerul de proiect pentru toate proiectele Erasmus+ ale Bibliotecii Județene Brăila și cel care s-a ocupat de dosarul de acreditare este dr. Eduard Claudiu BRĂILEANU, șef serviciu Relații cu Publicul în cadrul instituției noastre.

În acest moment, în cadrul Bibliotecii se desfășoară următoarele proiecte Erasmus+:

– „Biblioteca, motorul incluziunii sociale în comunitate”

Prin proiect vom contribui la favorizarea integrării sociale a minimum 1.000 persoane dezavantajate prin organizarea de evenimente culturale și educative atât la sediul Bibliotecii, al unor unități școlare, cât și la cel de reședință (cămine de bătrâni, penitenciare, centre de plasament, case de tip familial) ori la domiciliul beneficiarilor (pentru copii cu cerințe educative speciale).

– „Agir contre l’illettrisme en milieu pénitentiaire en favorisant l’accès à la culture” („Împotriva analfabetismului în mediul penitenciar prin favorizarea accesului la cultură”)

Obiectivele proiectului vizează: dezvoltarea de cunoștințe asupra activităților culturale care pot fi utile în atragerea deținuților către lectură; dezvoltarea unei rețele europene de schimb de bune practici în domeniul proiectului; dezvoltarea consultării deținuților asupra activităților culturale propuse. În fiecare din cele trei țări implicate (Franța, România, Portugalia) vor avea loc activități de stimularea a lecturii și de combatere a analfabetismului în penitenciare.

– „Centrul de educație non-formală pentru persoanele adulte dezavantajate”

Prin proiect ne dorim să contribuim la favorizarea integrării sociale a minimum 1.000 persoane dezavantajate din diferite categorii: adulți cu probleme neuro-motorii, adulți cu afecțiuni psihice, adulți confruntați cu probleme de sărăcie (aflați sub pragul subzistenței), analfabeți, persoane cu deficiențe de văz-auz-vorbire, seniori, prin organizarea de evenimente culturale și educative atât la sediul Bibliotecii, cât și la cel de reședință (cămine de bătrâni, spitale, centre de plasament, case de tip familial).

– „Vocational Innovation using Creative new TechnOlogies Resulting in Upskilling Pathways for Employability and Social Integration”

Ne dorim să dezvoltăm o abordare holistică folosind instruirile profesionale ca punct de intrare în ruperea cercului sărăciei persoanelor vulnerabile. Proiectul abordează nevoile persoanelor vulnerabile cu risc de incluziune socială, astfel: emigranți, șomeri pe termen lung, persoane private de libertate, persoane cu dizabilități, femei cu asperger, femei din mediul rural. Al doilea grup țintă vor fi profesioniștii care lucrează în domeniul integrării sociale a beneficiarilor descriși. Al treilea grup țintă ar fi centrele de formare profesională din fiecare țară de la nivel local. Ultimul grup țintă sunt companiile locale care vor fi disponibile pentru a oferi o oportunitate de muncă beneficiarilor noștri.

– „Inclusion, Traditions and Dance (InTraDance)”

Obiectivele proiectului includ înființarea, în toate cele 4 țări implicate (Italia, România, Portugalia și Turcia), a câte unui ansamblu de dansuri tradiționale formate din persoane dezavantajate, realizându-se astfel incluziunea socială a unor categorii sociale diferite. Biblioteca Județeană va fi reprezentată de Trupa DANCE 60+. Fiecare grup național va învăța câte 2 dansuri ale fiecărui partener, astfel încât, la final, se va produce un schimb intercultural agreabil. De asemenea, la fiecare întâlnire transnațională va avea loc un atelier de tradiții populare locale. În toate cele 4 țări comunitățile gazdă vor fi invitate la un spectacol public cu toate ansamblurile invitate”, se arată într-un comunicat dat publicității.