BILANȚ AL ACTIVITĂȚII DEPUTATULUI NICU NIȚĂ: 149 DE PROPUNERI LEGISLATIVE INIȚIATE, 45 DE LUĂRI DE CUVÂNT, 17 ÎNTREBĂRI SI INTERPELĂRI

149 de propuneri legislative inițiate (dintre care 61 au devenit legi), 45 de luări de cuvânt, 17 întrebări si interpelări – este pe scurt, bilanțul activității deputatului brăilean Nicu Niță în actualul mandat de parlamentar. Deputatul PSD Nicu Niță este membru în Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specific și secretar al Grupului parlamentar al PSD.

Niță va candida pentru un nou mandat, el aflându-se pe locul 2 pe lista candidaților PSD Brăila la Camera Deputaților.

Dintre propuneri legislative inițiate de parlamentarul brăilean în mandatul actual amintim:

*Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale

*Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

*Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

*Proiect de Lege pentru modificarea art.19 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990, precum și modificarea Legii nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației

*Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

*Proiect de Lege privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară

*Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare a laptelui în zona montană

*Proiect de Lege privind Legea muntelui

*Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea stânelor montane

*Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a investițiilor din zona montană

*Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii

*Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional

*Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã nr.194/2002 privind regimul străinilor din România republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare

*Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul energiei electrice

*Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

*Proiect de Lege pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare

*Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului

*Proiect de Lege pentru modificarea alin.(30 ) și (345) ale art.9 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996

*Proiect de Lege pentru modificarea art.32 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgență

*Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006

*Proiect de Lege privind utilizarea voluntară a logotipului “rasă autohtonă 100% ” pentru produsele de origine animală din România

*Proiect de Lege pentru modificarea art.33 din Legea nr. 502/2004 privind asociațiile pensionarilor

*Proiect de Lege privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile

*Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

*Propunere legislativă privind organizarea și finanțarea serviciilor de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor

De asemenea, în mandatul actual, deputatul Niță a semnat un număr de 7 moțiuni de cenzură depuse de PSD.