BILANȚUL ACTIVITĂȚII SENATORULUI ION ROTARU: 92 DE PROPUNERI LEGISLATIVE INIȚIATE, 286 DE LUĂRI DE CUVÂNT ÎN PLEN, 35 DE DECLARAȚII POLITICE, 132 DE ÎNTREBĂRI ȘI INTERPELĂRI

92 de propuneri legislative inițiate, 286 de luări de cuvânt în plen, 35 de declarații politice, 67 de întrebări și 65 de interpelări – este, pe scurt, bilanțul activității senatorului brăilean Ion Rotaru (PSD) în actualul mandat de parlamentar. Rotaru este președintele Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială.

Printre proiectele legislative inițiate de parlamentarul brăilean ce au fost aprobate și au devenit legi amintim:

*Propunere legislativă pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva Covid – 19

*Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

*Propunere legislativă privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive

*Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 și a altor acte normative

*Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

*Propunere legislativă pentru modificarea art.391 din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății

*Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004

*Propunere legislativă de modificare a Legii concurenței nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare

*Propunere legislativă privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță națională cu privire la rețeaua electrică de interes național și strategic

*Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

*Propunere legislativă privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea stânelor montane

*Propunere legislativă pentru aprobarea Programului de încurajare a investițiilor din zona montană

* Propunere legislativă privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure și plantelor medicinale în zona montană

*Propunere legislativă pentru asigurarea strategiei naționale a României privind menținerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcționării unităților de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă

*Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice

*Propunere legislativă privind aprobarea Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii

*Propunere legislativă pentru aprobarea Programului pentru angajarea tinerilor în agricultură, acvacultură și industria alimentară

*Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar

*Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing precum si a Ordonanței de Urgență nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului.

Amintim că Ion Rotaru va candida pentru un nou mandat, fiind primul pe lista candidaților PSD Brăila pentru Senat.