Bilanțul controalelor făcute de instituțiile statului în perioada 30 august – 3 septembrie la diverse locații din Brăila unde se depozitează, distribuie, comercializează carburanți, lubrifianți și GPL: 51 de măsuri dispuse în urma deficiențelor și neregulilor constatate și 9 amenzi în valoare de 37.500 lei

La nivelul județului Brăila au fost identificate circa 100 de locații (aparținând unui număr de 60 de instituții publice și operatorii economici) în care se depozitează, transportă, distribuie, utilizează, comercializează carburanți, lubrifianți și produse derivate ale acestora, inclusiv gaz petrolier lichefiat (GPL). Toate acestea vor fi verificate de instituțiile abilitate, ca urmare a unui ordin emis de prefectul județului, Iulian Timofei.

Prefectura Brăila a dat astăzi publicității un prim bilanț al controalelor efectuate – mai exact, rezultatele verificărilor făcute în perioada 30 august – 3 septembrie (inclusiv): „În conformitate cu Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. 133 din 29.08.2023 privind dispunerea de măsuri organizatorice și de coordonare pentru eficientizarea acțiunilor de control la instituțiile publice și operatorii economici care depozitează, transportă, distribuie, utilizează, comercializează carburanți, lubrifianți și produse derivate ale acestora, inclusiv gaz petrolier lichefiat (GPL), precum și în baza art. 275 alin (1) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, prefectul județului Brăila, Iulian Timofei, a emis Ordinul Prefectului nr. 253 din 29.08.2023 privind constituirea de comisii mixte pentru efectuarea de controale la instituțiile publice și operatorii economici care depozitează, transportă, distribuie, utilizează, comercializează carburanți, lubrifianți și produse derivate ale acestora, inclusiv gaz petrolier lichefiat (GPL).

În această comisie au fost cooptați reprezentanți din partea structurilor locale/regionale ale Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR), Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune S.A. (CNCIR), Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR), Gărzii Naționale de Mediu, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dunărea Brăila, Inspectoratului Județean de Poliție, Direcției Regionale Antifraudă Fiscală – ANAF, Inspectoratului Teritorial de Muncă, Autorității Vamale Române, Autorității Rutiere Române, Agenției pentru Protecția Mediului, Inspectoratului de Jandarmi Județean.

În perioada 30.08.2023 – 31.10.2023, comisia va efectua verificări pentru identificarea tuturor problemelor existente la nivelul instituțiilor publice și operatorilor economici care depozitează transportă, distribuie, utilizează, comercializează carburanți, lubrifianți și produse derivate ale acestora, inclusiv gaz petrolier lichefiat (GPL).

Din informațiile furnizate de către instituțiile implicate în această acțiune, au fost identificate la nivelul județului Brăila un număr de aproximativ 100 de locații în care se depozitează, transportă, distribuie, utilizează, comercializează carburanți, lubrifianți și produse derivate ale acestora, inclusiv gaz petrolier lichefiat (GPL), aparținând unui număr de circa 60 de agenți economici și instituții publice, cu precizarea că informațiile sunt în dinamică, în funcție de informațiile din teren.

Potrivit datelor centralizate, aferente perioadei de verificare 30.08.2023 – 03.09.2023 (inclusiv), au fost efectuate 38 de controale, fiind dispuse 51 de măsuri în urma deficiențelor sau disfuncționalităților și neregulilor constatate.

Din totalul măsurilor dispuse, au fost stabilite 42 măsuri de remediere și aplicate 9 amenzi în cuantum total de 37.500 lei:

*Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – 3 amenzi în cuantum de 18.000 lei, pentru nerespectarea timpilor de conducere și odihnă

*ISU Dunărea Brăila – 3 amenzi în cuantum de 13.500 lei pentru efectuarea sarcinilor de serviciu de către personalul care deservește SKID-urile de distribuție GPL fără echipament de protecție corespunzător, nu se asigura funcționarea la parametri proiectați a hidrantului exterior aferent stației de distribuție, pompele de distribuție carburanți nu erau protejate împotriva lovirii accidentale de către mijloacele auto care intră la alimentat

*Inspectoratul Județean de Poliție – 3 amenzi în cuantum de 6.000 lei pentru nerespectarea cerințelor minimale de securitate prevăzute de HG 301/2012 (sistemele de supraveghere video nu asigurau claritatea imaginii, seiful nu era fixat în pardoseală sau perete, nu exista buton de panică).

În urma controalelor, în perioada de raportare, nu s-a impus retragerea autorizației, avizului ori a documentelor de funcționare/comercializare/ transport. Nu a fost suspendată sau închisă activitatea vreunuia dintre agenții economici verificați.

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns