CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII BRĂILA IA MĂSURI SEVERE PENTRU PREVENIREA INFECTĂRII CU CORONAVIRUS

Casa Judeţeană de Pensii  (CJP) Brăila ia noi măsuri pentru prevenirea infectării cu coronavirus. Astfel, începând din 18 martie:

*Activitatea de înregistrare a cererilor de deschidere a drepturilor de pensie, recalculări se va realiza doar prin telefon (0239. 611388; 0239 611389) sau email (comunicare@cjpbraila.rocereri@cjpbraila.ro ). Datele necesare vor fi preluate de angajaţii CJP în vederea înregistrării cererilor, urmând ca ulterior persoanele să fie contactate (telefonic sau prin e-mail) în vederea depunerii în original, respectiv copie, a documentaţiei necesare stabilirii drepturilor, în plic închis, la sediul instituţiei.

*În situaţia copiilor urmași care împlinesc vârsta de 16 ani şi care nu pot face dovada continuării studiilor din cauza suspendării cursurilor şcolare, plata pensiei de urmaş se va face fără a fi necesară prezentarea acestei dovezi, urmând ca adeverinţa doveditoare să fie prezentată în termen de 30 de zile de la data expirării stării de urgenţă.