Cât au costat Zilele Brăilei? Încă nu s-a făcut calculul, pentru că „nu s-au emis și plătit toate facturile aferente serviciilor prestate de artiști, respectiv servicii conexe”

Primăria Brăila încă nu a făcut toate calculele cu privire la sumele cheltuite pentru manifestările dedicate Zilelor Brăilei, care s-au desfășurat în perioada 8-15 august. Acesta este răspunsul pe care l-am primit astăzi la solicitarea noastră de a ni se comunica suma care a fost plătită de la bugetul local pentru evenimentele derulate în cursul săptămânii trecute.

După cum ni s-a comunicat, încă nu s-au plătit toate facturile, astfel încât vom primi răspunsul solicitat în termenul legal: „Ca răspuns la solicitarea dumneavoastră, referitor la «suma cheltuită de Primăria municipiului pentru manifestările dedicate Zilelor Brăilei», vă comunicăm că în conformitate cu Art. 7, alin (1) din Legea 544/2001 și ținând cont de faptul că nu s-au emis și plătit toate facturile aferente serviciilor prestate de artiști, respectiv servicii conexe, răspunsul îl vom transmite în termen legal și după efectuarea tuturor centralizărilor”.

Precizăm că potrivit prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, „Autoritățile și instituțiile publice au obligația să răspundă în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare și de urgența solicitării. În cazul în care durata necesara pentru identificarea și difuzarea informației solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiția înștiințării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile”.