Chestionar pentru identificarea problemelor județului Brăila: Circa 60% dintre respondenți consideră că nivelul de trai al populației nu este deloc satisfăcător sau este doar într-o mică măsură satisfăcător

„Considerați că nivelul de trai al populației din județul Brăila (asigurat de venituri, utilități, servicii) este satisfăcător?”

„Într-o mică măsură”/ „deloc” –  aproape 60% dintre respondenți.

Sunt răspunsurile date la un chestionar ce a avut ca scop identificarea celor mai importante nevoi și probleme de dezvoltare cu care se confruntă județul Brăila și comunitățile locale din județ, astfel âncât autoritățile locale să elaboreze Strategia de dezvoltare a județului pentru perioada 2021-2027. Chestionarul a fost completat de un număr de 640 de persoane, dintre care 247 bărbați și 356 femei.

O altă întrebare inclusă în chestionar s-a referit la domeniile care ar trebui dezvoltate în următorii ani în județul Brăila, iar răspunsurile au plasat pe primele locuri sănătatea, turismul, transporturile, educația, agricultura (vezi foto 1).

Cât privește „oportunitățile și amenințările” identificate de autoritățile județene, acestea sunt după cum urmează:

În ceea ce privește punctele tari și punctele slabe în zona economică, în Strategia de dezvoltare a județului pentru anul 2021-2027 sunt menționate, printre altele:

În domeniul Sănătății sunt inventariate următoarele puncte tari și puncte slabe:

În domeniul protecției sociale sunt prezentate următoarele puncte tari și puncte slabe: