Chestionar pentru identificarea problemelor județului Brăila: peste 36% dintre respondenți sunt nemulțumiți de județ și de asemenea, de localitatea în care locuiesc

36,2% dintre respondenți sunt nemulțumiți sau foarte nemulțumiți de județul Brăila, 37,2% sunt nemulțumiți sau foarte nemulțumiți de localitatea în care locuiesc, 34,3% sunt nemulțumiți sau foarte nemulțumiți de cartierul în care locuiesc – sunt rezultatele unei analize făcute în baza unui chestionar ce a avut ca scop identificarea celor mai importante nevoi și probleme de dezvoltare cu care se confruntă județul Brăila și comunitățile locale din județ.

Chestionarul a fost completat de un număr de 640 de persoane, dintre care 247 bărbați și 356 femei. În ceea ce privește distribuția teritorială, 540 persoane sunt din mediul urban și 63 din mediul rural.

Precizăm că au fost implicați în completarea personalului reprezentanți ai următoarelor instituții și organizații: CJ Brăila (43 chestionare), unități administrativ-teritoriale (39 chestionare), instutuții publice (97 chestionare), locuitori (389), ONG-uri din domeniul dezvoltării comunitare, domeniul social sau cel economic (5), operatori economici din județ (15), alte forme asociative (4), alte categorii de factori interesați (12).

În ceea ce privește întrebarea legată de principalele puncte tari ale județului, răspunsurile au fost următoarele:

În cadrul răspunsului „Altele” au fost menționate fluviul Dunărea, obiective turistice ce pot fi restaurate și pot deveni atracții turistice, Lacu Sărat, resursa umană tânără.

Pe de altă parte, la întrebarea legată de principale puncte slabe ale județului, răspunsurile au fost următoarele:

Alte probleme sesizate de respondenți sunt: lipsa pistelor de biciclete, incompetența instituțiilor și autorităților publice din județ, starea de degradare a mijloacelor de transport în comun, faptul că nu se consolidează/ renovează clădirile vechi, lipsa unor circuite turistice, lipsa unui aeroport și a centurii în regim de autostradă.

Întrebarea „Cât de mulțumiți sunteți de serviciile publice oferite în județul Brăila?” a primit următoarele răspunsuri: