Cine este răspunzător pentru faptul că 400 de elevi brăileni au făcut cursuri ani la rând într-o clădire încadrată în clasa de risc seismic I, fără ca părinții lor să știe asta? Să știi că sute de copii învață zilnic într-o asemenea clădire, care este proprietatea ta și să nu faci nimic este incalificabil

„Proprietarii/ administratorii clădirilor cu risc seismic ridicat răspund material, contravențional și civil, după caz, pentru nerealizarea măsurilor de intervenție dispuse prin Legea privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor” – este ceea se prevede Legea nr. 212 din 12 iulie 2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor.

În cazul Corpului B al Liceului de Arte „Hariclea Darclee”, încadrat în clasa de risc seismic I, proprietar este Primăria Brăila, iar administrator este liceul amintit.

Liceul de Arte „Hariclea Darclee” a realizat în 2019 o expertiză care a stabilit că acel corp de clădire era încadrat în risc seismic de clasa I. Primăria municipiului Brăila a fost înștiințată cu privire la rezultatul expertizei, însă până în toamna anului 2022 nu s-a întâmplat nimic. Circa 400 de copii au continuat să învețe în Corpul B, fiindcă părinților nu li s-a spus adevărul cu privire la rezultatul expertizei. Cel puțin așa ne-au declarat părinții cu care am discutat noi: ei au afirmat că știau că acea clădire e șubredă, dar nu știau cât de șubredă este, pentru că nu le-a spus nimeni că a fost încadrată în clasa de risc seismic I.

Directorul unității de învățământ, Gheorghe Antonescu, a recunoscut ieri că nu le-a dat părinților această informație, ci le-a spus doar că ar fi bine ca elevii să fie mutați „ușor, ușor” din Corpul B.  Tot Antonescu ne-a declarat că a cerut din octombrie 2022 Primăriei – care știa exact care este situația acolo – ajutor în identificarea unor spații pentru relocarea claselor, însă până acum nu s-au relocat decât 3 clase.

În noiembrie 2022 părinții a peste 800 de elevi au semnat o petiție prin care cereau să se găsească alte spații pentru desfășurarea activității educative, dat fiind că în Corpul B condițiile erau improprii din mai multe puncte de vedere. În afara celor 3 clase care au fost relocate totul a rămas la fel.

Pe 21 februarie 2023, după un anunț făcut de Ministerul Educației,  părinții elevilor Liceului de Arte „Hariclea Darclee” au aflat adevărul cu privire la pericolul în care se află copiii lor și unii dintre ei au decis să nu-i mai lase pe aceștia la școală de luni – când se revine din vacanță – dacă nu se găsesc alte spații în care să învețe elevii.

În ultimele zile factorii implicați în această chestiune au făcut declarații diverse și au arătat cu degetul unul către celălalt, motiv pentru care am căutat legislația care reglementează acest domeniu și am verificat care sunt responsabilitățile.

Potrivit Legii 212/2022, Primăria are responsabilități atât ca proprietar al clădirii, cât și ca autoritate publică, iar o altă parte de responsabilitate îi aparține liceului amintit, în calitate de administrator al clădirii. Iată ce prevede Legea nr. 212/2022:

Capitolul II Dispoziții privind reducerea riscului seismic al clădirilor existente:

Articolul 3(1) „Proprietarii clădirilor, persoane fizice sau juridice, și asociațiile de proprietari, precum și persoanele juridice care au în administrare clădiri au următoarele obligații:

b)să asigure expertizarea tehnică, de către experți tehnici atestați pentru cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate, a clădirilor existente cu vulnerabilitate seismică identificată ca urmare a evaluării vizuale rapide, în vederea încadrării într-o clasă de risc seismic și fundamentării măsurilor de intervenție;

d)să aprobe decizia de intervenție și să asigure continuarea acțiunilor (…), în funcție de concluziile fundamentate prin raportul de expertiză tehnică.

Aceste prevederi au fost valabile și până la apariția Legii 112/2022, ele fiind prevăzute și în Legea 282/2015.

Articolul 5 al Legii 212/2022 prevede, printre altele:

„Pentru clădirile expertizate tehnic și încadrate în clasa de risc seismic RsI (risc seismic I – n.r.) prin raport de expertiză tehnică, indiferent de forma de proprietate, destinație, categorie și clasă de importanță, proprietarii clădirilor, persoane fizice sau juridice, asociațiile de proprietari, persoanele juridice care au în administrare clădiri, precum și conducătorii instituțiilor publice și deținătorii cu orice titlu de clădiri de interes și utilitate publică vor proceda (…) la:

a) realizarea proiectării lucrărilor de intervenții de către persoane fizice sau juridice autorizate și verificarea proiectelor de către verificatori tehnici atestați, în termen de 2 ani de la data primirii notificării încadrării în clasa de risc seismic RsI a clădirii expertizate;

b) începerea execuției lucrărilor de intervenții de către persoane juridice care au responsabili tehnici cu execuția autorizați, în termen de 2 ani de la data recepției proiectului tehnic de execuție a lucrărilor de intervenții în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice a clădirii existente la minimul acceptat conform P100-3 în vigoare la data recepției proiectului tehnic”.

Articolul 9 al Legii 212/2022 stipulează, printre altele:

„3) Primarii municipiilor, orașelor și comunelor, respectiv primarul general al municipiului București și primarii sectoarelor vor acționa, în aria lor de competență, pentru:

j) executarea, în termen de maximum 2 ani de la expirarea termenelor prevăzute pentru proprietari în art. 5, a lucrărilor de intervenții în vederea reducerii riscului seismic pentru imobilele încadrate în clasa de risc seismic RsI”.

Dincolo de obligațiile legale ce vizau alocarea de bani pentru reabilitarea/consolidarea sau pur și simplu demolarea Corpului B al Liceului de Arte (în funcție de ce stabileau specialiștii), Primăria avea și obligația morală ca încă din 2019 să ia măsuri urgente pentru relocarea claselor care își desfășurau activitatea în acel corp.

Viceprimarul Alexandru Jantea Crican (PSD) susține că atât timp cât conducerea Liceului de Arte nu a făcut o cerere oficială și nu a prezentat un DALI pentru a susține solicitarea de alocare de fonduri pentru Corpul B, din punct de vedere legal nu se puteau da  bani din bugetul local cu acea destinație. Același viceprimar spune că din anul 2016 s-au alocat an de an sume importante Liceului de Arte „Hariclea Darclee”, pentru investitițiile cerute de conducerea școlii, deci nu e vina Municipalității dacă cei care au condus liceul în ultimii ani au considerat că există alte priorități.

Dincolo de aceste explicații care țin strict de partea legală – și pe care nu le contestăm -, primarul Marian Dragomir (PSD) și viceprimarul care are în subordine zona învățământului local, Doinița Ciocan (PSD), care cu siguranță știau care este adevarata situație a Corpului B și știau că acolo învață 400 de elevi, ar fi putut să ia la întrebări conducerea liceului în toți acești ani (2019-2022) cu privire la prioritățile investiționale și cu certitudine ar fi putut să ia măsuri de relocare a claselor.

Să știi din 2019 că 400 de copii învață zilnic într-o clădire încadrată în clasa de risc seismic I care este în proprietatea ta, să lași părinții în necunoștință de cauză și să nu faci nimic pentru a muta copiii de acolo este incalificabil.