CJ a aprobat astăzi proiectul privind reabilitarea și anveloparea Pavilionului A al Spitalului Județean de Urgență. Valoarea totală a acestuia este de 38,6 milioane lei

Consiliul Județean Brăila a aprobat astăzi proiectul privind reabilitarea și anveloparea Pavilionului A al Spitalului Județean de Urgență, precum și cheltuielile legate de realizarea acestuia.

Cererea de finanțare pentru acest proiect a fost depusă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon inclusiv în clădirile publice. Proiectul depus a fost declarat conform și eligibil, iar CJ a fost anunțat că se demarează etapa precontractuală, motiv pentru care a fost inclus astăzi pe ordinea de zi a ședinței CJ, în vederea aprobării acestuia, precum și a cheltuielilor aferente.

Proiectul privind reabilitarea și anveloparea Pavilionului A al Spitalului Județean de Urgență vizează creșterea eficienței energetice a Pavilonului amintit, ceea ce implică reducerea consumurilor energetice pentru spațiile utilizate și respectiv reducerea costurilor de întreținere cu încălzirea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. De asemenea, se dorește reabilitarea și refuncționalizarea spațiilor din Pavilionul A.

Valoarea totală a proiectului este de 38.611.006,91 lei (cu TVA), din care contribuția CJ este de 23.660.513,47 lei.

Lucrările care vor fi efectuate în cadrul acestui proiect sunt următoarele: