CJ Brăila a aprobat organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean: rămân 2349 de posturi, dintre care 57 sunt funcții de conducere și 2292 sunt funcții de execuție

CJ Brăila a aprobat în această săptămână organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Brăila, odată cu schimbarea denumirii unității în Spitalul Clinic Județean de Urgență Brăila.

Structura organizatorică aprobată prezintă același număr total de posturi ca și cea anterioară – respectiv 2349 de posturi -, dintre care 57 sunt funcții de conducere și 2292 sunt funcții de execuție. Modificările aduse structurii anterioare vizează transformarea unui număr de 50 de posturi personal medical și administrativ, ca urmare a promovării în grad/ treaptă profesională.

Totodată, a fost schimbată denumirea a trei secții:

*secția Chirurgie generală I devine Secția Clinică Chirurgie generală I;

*secția Chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă devine secția Clinică Chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă;

*secția Medicină internă II devine secția Clinică Medicină internă II.

Numărul de posturi finanțate din fonduri de la bugetul de stat este de 332, iar cel al posturilor finanțate din fonduri alocate de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate este de 2017.