CJ Brăila: Județul Brăila înregistrează în ultimii 6 ani un declin demografic și nu este atractiv pentru stabilirea domiciliului. Populația județului are o tendință tot mai accentuată de îmbătrânire

„Județul Brăila înregistrează în ultimii 6 ani un declin demografic, determinat de migrația internă și externă, dar și de sporul natural negativ. Scăderea populației este mai accentuată pentru grupele de vârstă 25-29 ani și pentru grupa 35-39 ani.

Populația județului are o tendință tot mai accentuată de îmbătrânire și feminizare, pe fondul reducerii natalității, a migrației și a creșterii speranței de viață, care este semnificativ mai mare în rândul femeilor” – sunt câteva dintre observațiile cuprinse în proiectul Strategiei de dezvoltare a județului Brăila în perioada 2021-2027, întocmit de CJ Brăila.

Constatările autorităților județene în ceea ce privește resursa umană nu sunt deloc încurajatoare: „Numărul persoanelor vârsnice este apropiat de cel al tinerilor și fenomenul se va accentua în următorii ani, mai ales în mediul urban.

Dimensiunea populației vârstnice era echivalentă cu 52,23% din populația cu vârstă de muncă din județ, la nivelul anului 2018.

Durata medie de viață a locuitorilor județului Brăila a fost în 2018 de 74,9 ani.

Pe localități, situația în județul Brăila relevă o scădere continuă a numărului de locuitori (pentru perioada 2014-2020), indiferent că e vorba de mediul urban sau de cel rural.

Migrația internă și externă antrenează mai ales persoane tinere, bine calificate, aflate în căutarea unor oportunități superioare de ocupare și venituri superioare.

Județul Brăila nu este atractiv pentru stabilirea domiciliului; în anul 2018 ocupa penultimul loc la stabilirea domiciliului pentru mediul urban, înaintea județului Tulcea și ultimul loc la acest indicator de mobilitate urbană, fiind devansat de Tulcea”.