CJ Brăila se retrage din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Utilitate Publică „Brăila Gaz”

Consilierii județeni vor discuta mâine un proiect de hotărâre privind retragerea CJ Brăila din calitatea de membru asociat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilitate Publică „Brăila Gaz”.

Asociația amintită a fost constituită în scopul înființării sistemului de distribuție de gaze naturale în unitățile administrativ teritoriale (UAT) membre și dezvoltării rețelei de transport gaze naturale pe raza de competență a acestora, precum și pentru realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice.

„Implicarea CJ Brăila a avut scopul de a finanța și contracta studii de fezabilitate la nivelul UAT-urilor membre, care, după avizarea de către ANRE, să fie predate TRANSGAZ, care să realizeze lucrările de transport gaze naturale. Prin participarea CJ Brăila în asociație s-a urmărit în primul rând înlesnirea situațiilor ivite în activitățile inițiale ale asociației.

Având în vedere că UAT-urile au finalizat, cu sprijinul CJ Brăila, achiziționarea serviciilor de elaborare a studiilor de fezabilitate având ca obiect înființarea sistemului de distribuție gaze naturale, necesitatea suportului instituțional și financiar acordat și-a atins scopul. Ținând cont că în viitoarele programe de finanțare vor fi eligibile doar UAT-urile care nu au înființate pe raza administrativ teritorială sisteme de gaze, Județul Brăila, prin CJ Brăila, nu poate fi beneficiar direct al unui astfel de program.

Având în vedere cele de mai sus propun retragerea Județului Brăila, prin CJ Brăila, din calitatea de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilitate Publică «Brăila Gaz»”, se precizează în documentele anexate proiectului de hotărâre.

Precizăm că Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilitate Publică „Brăila Gaz” a fost înființată în februarie 2019.