CJ BRĂILA VA COFINANȚA NOI PROIECTE DE INTERES COMUNITAR ALE UNOR PRIMĂRII – REABILITĂRI DE CĂMINE CULTURALE, CONSTRUIREA UNEI PIEȚE AGROALIMENTARE, EXTINDEREA REȚELEI DE CANALIZARE

Consiliul Județean Brăila a aprobat la cea mai recentă ședință de plen asocierea cu Consiliul Local Făurei, pentru cofinanțarea proiectului „Sistematizare verticală incinte Piață agroalimentară, blocuri de locuințe și parcări, etapa I”. Valoarea totală a proiectului este 703.292 lei cu TVA, din care contribuția CJ Brăila este de 304.818,50 lei cu TVA, restul sumei fiind acoperită din bugetul localității amintite. Durata de realizare a investiției este 12 luni, iar suprafața sistematizată și reabilitată însumează 3.830 mp.

De asemenea, a fost aprobată asocierea CJ cu comuna Șuțești pentru cofinanțarea proiectului ce vizează construirea unei săli de festivități în satul Mihail Kogălniceanu. Valoarea totală a proiectului este de 564.967,84  lei cu TVA, din care contribuția CJ este de 301.000 lei cu TVA. Proiectul include: sala propriu-zisă de festivități, garderobă, grup sanitar pentru femei și bărbați, depozit și oficiu, precum și parcare proprie cu 10 locuri.

O altă asociere aprobată de aleșii județeni vizează obiectivul de investiții „Construire piață agroalimentară în comuna Berteștii de Jos”. Valoarea totală a proiectului este de 701.986 lei cu TVA, din care contribuția CJ este de 352.818,6 lei cu TVA.

Comuna Unirea va beneficia și ea de cofinanțare din partea CJ pentru obiectivul de investiții „Proiectare și execuție sistem de supraveghere video”, în valoare totală de 181.856,76 lei cu TVA. Contribuția CJ va fi de 103.361,50 lei cu TVA.

În plus, comuna Bărăganul va primi finanțare de la CJ, pentru proiectul „Construire clădire multifuncțională pentru servicii sociale”, în valoare totală de 991.970,15 lei cu TVA. Contribuția CJ Brăila va fi de 300.000 lei cu TVA.

De asemenea, a fost aprobată asocierea CJ cu Consiliul Local Cazasu, pentru realizarea proiectului „Reabilitare și amenajare Cămin Cultural”. Valoarea totală a proiectului este de 526.280 lei cu TVA, din care contribuția CJ este 275.529 de lei cu TVA.

Și Chiscaniul va beneficia de fonduri de la CJ, pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de canalizare pe strada Ion Minulescu în comuna Chiscani”. Valoarea totală a proiectului este de 568.120,03 lei cu TVA, din care contribuția CJ este de 200.000 lei cu TVA.

Căminul cultural din satul Băndoiu (comuna Mărașu) va fi reabilitat în baza unei asocieri similare. Valoarea totală a proiectului este de 210.326,24 lei  lei cu TVA, din care contribuția CJ este de 126.195,74 lei cu TVA.

În plus, au fost aprobate asocieri pentru confinanțarea elaborării Studiului de fezabilitate având ca obiect înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în unitățile administrativ teritoriale Bărăganul, Stăncuța și Zăvoaia.

În cazul comunei Bărăganul, valoarea totală a achiziției serviciului de elaborare a studiului de fezabilitate este de 142.800 lei cu TVA, din care contribuția CJ este de 100.000 lei cu TVA.

În cazul comunei Stăncuța, valoarea totală a achiziției serviciului de elaborare a studiului de fezabilitate este de 142.800 lei cu TVA, din care contribuția CJ este de 100.000 lei cu TVA.

În cazul comunei Zăvoaia, valoarea totală a achiziției serviciului de elaborare a studiului de fezabilitate este de 154.700 lei cu TVA, din care contribuția CJ este de 100.000 lei cu TVA.