CJ Brăila va discuta pe 28 ianuarie documentația tehnico-economică pentru reabilitarea Corpului B al Spitalului Județean, un proiect în valoare de peste 90 de milioane lei

Consiliul Județean Brăila va discuta în ședința de 28 ianuarie documentația tehnico-economică faza DALI (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare Pavilion B al Spitalului Județean de Urgență Brăila”.

Conducerea CJ apreciază că în contextul actual, realizarea acestei investiții este „absolut necesară și oportună”.

Potrivit documentației prezentate consilierilor, valoarea totală a proiectului este de 90.568.175,24 lei (cu TVA), iar durata estimată a execuției este de 36 de luni.

Amintim că imobilul în care funcționează în prezent Corpul B al Spitalului Județean este monument istoric, acesta fiind construit în perioada 1923-1933. Inițial, în clădirea amintită a funcționat Școala Pedagogică de Învățătoare, numită ulterior Școala Normală de Fete Brăila.

Lucrările de reabilitare se vor executa fără întreruperea activităților medicale.

În proiectul amintit se precizează că lucrările de reabilitare și modernizare cuprind:

*reparare/consolidare fundații

*reparare/refacere acoperiș din țiglă ceramică

*înlocuire structură lemnoasă deteriorată a șarpantei

*reparare/refacere sistem de colectare și evacuare a apelor meteorice de la nivelul acoperișului

*recompartimentare spații existente, cu crearea unor noi grupuri sanitare normale și pentru persoane cu dizabilități – pentru fiecare etaj

*realizarea și montarea unor noi lifturi (6 bucăți) și punerea în funcțiune a lifturilor nefuncționale

*înlocuirea tuturor ferestrelor din lemn care există în prezent cu ferestre din lemn sau lemn stratificat

*refacerea tuturor finisajelor la pereți, plafoane, pardoseli

*realizarea termoizolației interioare la pereți, pardoseli și pod

*reparații la hidroizolații subsol

*ignifugare lemnările pod

*reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic, circuite gaze medicale și a sistemelor de climatizare și ventilație

*refacerea și realizarea, acolo unde nu există, a instalației de climatizare și ventilație

*realizarea instalației de gaze medicale pe orizontală la toate nivelurile

*înlocuirea tuturor conductelor (apă rece, apă caldă, canalizare, încălzire) ce traversează subsolul tehnic , ca urmare a gradului ridicat de uzură

*înlocuirea/refacerea instalației de hidranți interiori

*înlocuirea radiatoarelor existente cu radiatoare din fontă de calitate superioară

*refacerea instalației electrice: tablouri electrice, curenți tari, curenți slabi

*înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente și incandescente cu corpuri de iluminat tip LED

*implementarea sistemelor de management energetic, având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie.