CJSU BRĂILA A DECIS: SE SISTEAZĂ TOATE ACTIVITĂȚILE DE TIP AFTERSCHOOL, ACTIVITĂȚILE CULTURALE, EDUCATIVE, ȘTIINȚIFICE, ARTISTICE, SPORTIVE ȘI DE DIVERTISMENT LA CARE PARTICIPĂ COPII ȘI CARE SE DESFĂȘOARĂ ÎN SPAȚII ÎNCHISE

Ca urmare a modului în care evoluat situația legată de epidemia de coronavirus, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila a hotărât astăzi:

Art. 1. Pe întreaga durată a suspendării cursurilor în toate unitățile de învățământ preuniversitar prin hotărâri ale Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, se sistează activitățile de tip afterschool și locuri de joacă, precum și activitățile culturale, educative, științifice, artistice, sportive și de divertisment la care participă copii și care se desfășoară în spații închise.

Art. 2. Pe întreaga durată a suspendării cursurilor, instituțiile publice și private vor lua măsuri pentru asigurarea flexibilității programului de lucru al angajaților – părinți ai copiilor cuprinși în grupa de vârstă 0 – 14 ani pentru care nu poate fi asigurată supravegherea.

Art. 3. Măsurile prevăzute la art. 1 și art. 2 intră în vigoare începând cu data adoptării prezentei hotărâri”.

Precizăm că după cum s-a anunțat inițial, cursurile din învățământul preuniversitar sunt suspendate în perioada 11-22 martie, însă există posibilitatea prelungirii acestei perioade, în funcție de situația din țară, în privința îmbolnăvirilor cu coronavirus .