CLM Brăila a aprobat măsurile de sprijin cu privire la asigurarea hranei pentru persoanele vulnerabile care se află în izolare/ carantină la domiciliu

Consiliul Local Municipal Brăila a aprobat o hotărâre ce cuprinde o serie de măsuri pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile care se află în izolare/carantină la domiciliu, în vederea llimitării îmbolnăvirilor de COVID.

Astfel, persoanele aflate în izolare/carantină la domiciliu beneficiază de măsurile de sprijin cu privire la asigurarea hranei dacă se află în următoarele situații:

*nivel economic sub pragul sărăciei („persoana săracă” este persoana lipsită de resursele strict necesare cumpărării bunurilor și serviciilor considerate a asigura nivelul minim de trai într-o anumită perioadă de timp, raportat la condițiile socio-economice ale societății, respectiv persoana cu venituri lunare de până la 800 de lei);

*șomaj (șomeri indemnizabili și neindemnizabili);

*nivel de educație scăzut;

*dizabilitate („persoanele cu dizabilități” sunt acele persoane care au deficiențe fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficiențe care pot îngrădi participarea deplină și efectivă a persoanelor în societate, în condiții  de egalitate cu ceilalți;

*boli cronice;

*boli aflate în faze terminale, care necesită tratamente paliative;

*graviditate;

*vârsta a treia (persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani);

*vârstă sub 18 ani;

*fac parte din familii monoparentale (familia formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia, care locuiesc împreună cu aceasta)

*risc de excluziune socială;

* alte categorii identificate ca vulnerabile din punct de vedere medical sau social de la nivelul comunității.

Persoanele amintite beneficiază de ajutoare constând în hrană (produse alimentare și apă) și după caz, medicamente, care sunt achiziționate și aduse la domiciliul lor de reprezentanții Direcției de Asistență Socială.

Coșul minim de care beneficiază persoanele vulnerabile aflate în izolare/ carantină la domiciliu pe o perioadă maximă de 14 zile este în limita sumei de 420 de lei/ persoană. Persoanele vulnerabile care solicită sprijinul  cu privire la asigurarea alimentației pentru o perioadă mai mică de 14 zile vor beneficia de produse alimentare și apă stabilite în funcție de nevoile beneficiarului, în limita sumei de 30 de lei/zi/persoană.

Fondurile necesare pentru decontarea acestor cheltuieli se asigură prin transfer de la Ministerul Sănătății.