CLM Brăila a aprobat noul Regulament în baza căruia se acordă tichetele sociale pentru grădiniță

CLM Brăila a aprobat noul Regulament pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță la nivelul municipiului.

Stimulentul educațional sub forma tichetelor sociale se acordă în cadrul unui program de interes național, pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor din familiile defavorizate și creșterea accesului la educație a acestora.

Stimulentele educaționale se acordă numai pentru copiii înscriși într-o unitate de învățământ preșcolar, condiția fiind frecvența regulată la grădiniță a copiilor. Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activitățile organizate în cadrul grădinițelor, în perioada septembrie-iunie, incluzând zilele libere acordate prin lege, vacanțele și „săptămâna altfel”.

Tichetele pot fi folosite pentru achiziționarea produselor alimentare, de igienă, a produselor de îmbrăcăminte și/ sau rechizitelor.

Stimulentul educațional se acordă: * din oficiu copiilor din familiile care au stabilit dreptul la alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii 277/2010; * pe bază de cerere, în situația copiilor aflați în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților.

Valoarea nominală a unui tichet social pentru grădiniță este de 100 de lei.