CLM BRAILA A MODIFICAT CONDITIILE PENTRU ACORDAREA AJUTOARELOR DE URGENTA, ALTELE DECAT CELE STABILITE DE LEGEA 416 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT

Consiliul Local Municipal Braila a aprobat modificarea unei hotarari CLM anterioare, referitoare la situatiile care motiveaza acordarea ajutoarelor de urgenta, altele decat cele stabilite de Legea 416/2001 privind venitul minim garantat.

Printre modificarile aduse textului initial, este si cea care prevede ca “beneficiaza de ajutoarele de urgenta prevazute in prezenta hotarare persoanele care fac dovada achitarii obligatiilor de plata la bugetul local, conform Codului Fiscal, cu exceptia persoanelor care solicita ajutor de inmormantare, persoanelor centenare si victimelor violentei in familie”.

De asemenea, in noua Hotarare CLM se precizeaza ca “se acorda ajutor de urgenta persoanelor cu venituri de pana la 615 lei inclusiv/membru de familie pentru situatiile prevazute la Anexa 1, cu exceptia ajutorului de inmormantare, ajutorului pentru persoane cu varsta egala sau mai mare de 100 de ani, ajutorului pentru persoanele cu handicap si sprijinului pentru victimele violentei in familie, unde nu se iau in calcul veniturile realizate de persoanele in cauza”.

Actul normativ a mai fost completat cu doua noi aliniate, care stipuleaza:
* ”Nu se acorda ajutoare de urgenta pentru daunele cauzate de dezastrele naturale care fac obiectul asigurarii obligatorii a locuintelor, respectiv impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor”.

* “Nu se acorda ajutoare de urgenta pentru daunele cauzate de riscurile pentru persoanele care au incheiat asigurari facultative pentru locuinte”.

In plus, textul Hotararii CLM s-a mai modificat dupa cum urmeaza: “Sprijinul acordat victimelor violentei domestice, in baza Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice – pana la 1000 lei.

1.Se acorda in cazurile de violenta domestica constatate in urma luarii in evidenta a victimei de catre Directia de Asistenta Sociala (DAS), pentru cheltuielile cu intocmire actelor juridice, pentru obtinerea certificatelor medico-legale pentru victimele violentei domestice, precum si pentru cheltuielile cu asistenta medicala a victimelor violentei domestice care nu sunt asigurate medical.

2.Acordarea sprijinului se face in urma luarii in evidenta de catre DAS, prin depunerea unei solicitari si a prezentarii actului de identitate in termen de valabilitate (original si copie), fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati cu privire la componenta familiei, a dosarului de solicitare si a bunurilor detinute”.