CLM BRĂILA A MODIFICAT REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SISTEMULUI DE ADMINISTRARE A PARCĂRILOR PUBLICE

CLM Brăila a aprobat în cadrul celei mai recente ședințe de plen modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice din municipiu.

Printre modificările operate în acest Regulament se numără:

* Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală (SUPAGL) Brăila are printre obligații și pe aceea de „a retrasa gratuit locul/ locurile de parcare o dată pe an, după caz”

* „locurile de parcare care fac obiectul rezervării sunt cele din orice parcare amenajată la mai puțin de 30 de metri de frontalul imobilelor, destinată utilizării de locatarii acestor imobile, pentru care ocupanții au obligația achitării tarifului, cu excepția parcărilor de pe căile de comunicații semnalizate corespunzător; în funcție de configurația perimetrului de amplasare se poate depăși această limită”

* se prevede că în parcări vor fi indicatoare „însoțite de plăcuțe adiționale cu programul de funcționare, zilnic între orele 16:00-08:00 pentru persoane fizice și 0:00 -24:00 pentru persoane juridice”

* „beneficiază de gratuitate pentru ocuparea locurilor din parcările de reședință pentru un singur autoturism pe care îl au în proprietate, în condițiile afișării la loc vizibil a legitimației de parcare gratuită eliberată de SUPAGL, posesorii de mijloace auto care se încadrează în categoria persoanelor cu handicap, veteranilor de război și beneficiarilor Decretului- Lege 118/1990, fundațiilor și asociațiilor cu activitate umanitară, militarilor veterani și în alte situații cu viza Autorității Publice Locale și care fac dovada că sunt proprietari de autoturism”

*„toate tarifele se actualizeză anual, în funcție de evoluția costurilor de exploatare sau ori de câte ori se impune. Prin grija SUPAGL beneficiarii locurilor de parcare vor fi înștiințați cu privire la modificarea tarifelor de plată. Tarifele achitate în avans pentru perioadele cuprinse între 1 an și 5 ani rămân nemodificate pe toată perioada contractuală”.

* „constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 100 la 500 lei (….) ocuparea, fără plata tarifului de ocupare, a unui loc de parcare rezervat, inscripționat (…) cu excepția celor marcate cu „Liber” sau nemarcate, în intervalul orar 16:00 – 08:00 pentru persoane fizice și 0:00 – 24:00, pentru persoane juridice”.