CLM BRĂILA VA APROBA MÂINE METODOLOGIA DE APLICARE A LEGII NR. 35/2020, REFERITOARE LA ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR PENTRU PLATA SERVICIILOR DE BONĂ

Consiliul Local Municipal Brăila va discuta mâine un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea metodologiei de aplicare a Legii nr. 35/2020, referitoare la acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

Mai exact, este vorba despre ajutoare financiare pe care le pot primi persoanele cu domiciliul pe raza municipiului Brăila care au în întreținere copii de vârstă preșcolară, ale căror venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie și care se află în una dintre următoarele situații:
a) sunt părintele la care copilul locuiește în mod statornic;
b) au calitatea de reprezentant legal al copilului și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia;
c) sunt persoana desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform Legii nr. 272/2004.

Ajutorul financiar se acordă pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, în funcție de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, după cum urmează:
a) până la 2.100 lei – 710 lei;
b) de la 2.101 lei până la 2.500 lei – 550 lei;
c) de la 2.501 lei până la 3.000 lei – 390 lei;
d) de la 3.001 lei până la 3.500 lei – 250 lei.
Ajutorul financiar se acordă lunar.

Pentru a beneficia de acest ajutor, părinții sau persoana singură care are în întreținere un copil/ copii de vârstă preșcolară trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

(a) sunt cetățeni români, cetățeni ai altui stat sau apatrizi, cu domiciliul în Romania, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;
b) sunt angajate cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură sau piscicultura ori exercită o funcție de demnitate publică sau asimilată.
Pot beneficia de ajutorul financiar și persoanele care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de la punctul b) dacă acestea îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:
a) sunt șomeri indemnizați sau sunt înregistrate în evidențele agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de muncă;
b) nu au refuzat maximum două oferte de muncă din partea agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București.
Acordarea ajutorului financiar se efectueaza numai pentru copilul care nu este înscris la creșă/grădiniță sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță.

Bona trebuie să fie o persoană fizică autorizată, acreditată ca furnizor de servicii sociale.

Precizăm că potrivit Direcției Regionale de Statistică Brăila, la nivelul municipiului sunt 9048 de copii cu vârste de până în 6 ani, numărul copiilor înscriși la creșă în anul 2019 a fost de 207, iar numărul copiilor înscriși la grădiniță – 3882.