Cofinanțări acordate de CJ Brăila pentru lucrări de construcții sau reparații la unități de învățământ, obiective sportive și culturale din mediul rural

Consiliul Județean Brăila a aprobat la cea mai recentă ședință a sa asocierea cu Consiliul Local Traian pentru cofinanțarea obiectivului de investiții „Modernizare grădiniță copii și construire anexă (centrală termică și magazie) în satul Traian”. Valoarea totală a proiectului este de 345.100 lei cu TVA,  din care contribuția CJ Brăila este de 150.000 lei cu TVA, iar contribuția comunei Traian este de 195.100 lei cu TVA.

Comuna Dudești va beneficia și ea de cofinanțare de la bugetul CJ pentru realizarea proiectului de investiții „Construire centru multifuncțional, etapa a II-a”, care are o valoare totală de 540.025,42 lei cu TVA. Contribuția CL Dudești este de 247.145,63 lei cu TVA, iar cea a CJ Brăila este de 293.740 lei cu TVA.

CL Mărașu va realiza, în baza unei asocieri cu CJ, un Centru de activități cultural artistice în satul Țăcău. Valoarea totală a proiectului este de 602.856,59 lei cu TVA, din care contribuția de la bugetul local este de 293.006,83 lei cu TVA, iar cea a CJ Brăila este de 309.849,76 lei cu TVA.

Comuna Galbenu va beneficia de cofinanțare pentru realizarea obiectivului de investiții „Construire și amenajare vestiare și împrejmuire teren fotbal sat Drogu”, în valoare totală de 787.312,27 lei cu TVA. Contribuția de la bugetul local este de 352.514,80 lei cu TVA, iar cea a CJ Brăila este de 350.000 lei cu TVA.

CL Salcia Tudor a primit aprobarea CJ pentru realizarea proiectului de investiții „Construire cămin cultural parter și împrejmuire teren, desființare construcții și anexă”, la care au mai rămas de executat în acest an lucrări valoare de 489.000 lei cu TVA. Contribuția de la bugetul local este de 339.000 lei cu TVA, iar cea a CJ Brăila este de 150.000 lei cu TVA.

Tot în baza unei asocieri cu CJ Brăila se va realiza în comuna Salcia Tudor obiectivul de investiții „Construire teren sport în satul Cuza Vodă”, cu o valoare totală de 535,181,19 lei cu TVA. Contribuția de la bugetul local este de 335.181,19 lei cu TVA, iar cea a CJ Brăila este de 200.000 lei cu TVA.

CL Racovița va realiza cu sprijinul CJ Brăila obiectivul de investiții „Construire teren de sport multifuncțional”, în valoare de 373.397 lei cu TVA. Contribuția de la bugetul local este de 170.335,40 lei cu TVA, iar cea a CJ Brăila este de 203.061,60 lei cu TVA.