Comisariatul Județean Brăila al Gărzii Naționale de Mediu a efectuat anul trecut 639 de inspecții și a aplicat amenzi în valoare totală de 1.518.000 lei

În cursul anului 2022 Comisariatul Județean Brăila al Gărzii Naționale de Mediu a efectuat un număr total de 639 inspecții, din care 139 inspecții planificate conform Planului anual de controale și 500 inspecții neplanificate.

În ceea ce privește inspecțiilor neplanificate, acestea au fost după cum urmează:

-79 controale pentru verificarea respectării condițiilor din actele de reglementare,

-10 controale efectuate în urma autosesizării,

-90 controale efectuate în urma sesizărilor și reclamațiilor,

-10 controale pentru investigarea unor accidente sau incidente cu impact asupra mediului,

-198 controale dispuse de Comisariatul General  al Gărzii Naționale de Mediu,

-16 controale pentru identificarea de obiective noi,

-2 controale pentru verificarea realizarii masurilor impuse,

-95 controale cu alte autoritati.

În urma controalelor efectuate anul trecut au fost aplicate 102 sancțiuni contravenționale, din care 71 amenzi, în valoare totală de 1.518.000 lei și 31 avertismente. Trei dintre amenzile contravenționale au fost aplicate împreună cu sancțiuni complementare, constând în confiscarea unei autilitare de 20 tone (autocamion) și a două căruțe, folosite ca mijloace de transport din care au fost abandonate deșeuri inerte pe terenuri aparținând domeniului public în comuna Unirea și municipiului Brăila.

Principalele nereguli constatate în urma controalelor efectuate în anul 2022 au fost:

-funcționarea unui numar de 7 societăți comerciale fără autorizație de mediu;

-nerespectarea de către o societate comercială a obligațiilor privind regimul deșeurilor care erau depozitate în amestec în curtea interioară; aceeași societate a fost sancționată și pentru lipsa formularului pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase în cantitate mai mare de 1 tonă/an;

-neîntocmirea de către 17 societăți comerciale a evidenței gestiunii deșeurilor generate;

-neasigurarea de către 14 unități administrativ teritoriale a colectării în totalitate  a deșeurilor municipale amestecate, cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic si sticlă; în același timp au fost întocmite și înaintate la Parchetul de pe lângă Judecătoriile Brăila și Faurei câte o sesizare privitoare la  eliminarea unor deșeuri pe spații neautorizate, precum și incendierea unor deșeuri pe domeniul public a două dintre unități administrativ teritoriale amintite;

-neîntocmirea de către o unitate administrativ teritorială a declarației privind obligațiile datorate la Administrația Fondului pentru Mediu;

-evacuarea de pe o navă a apelor de santină impurificate cu produse petroliere în Fluviul Dunărea (bazinul Docuri);

-neadoptarea de către o societate comercială a măsurilor pentru a preveni apariția fenomenului de ardere pe terenurile deținute, fapt ce a condus la arderea vegetației uscate și a stufului pe o suprafață de 90 ha;

-neadoptarea de către trei societăți comerciale și de către o persoană fizică a măsurilor pentru a preveni apariția fenomenului de ardere pe terenurile deținute, fapt ce a condus la arderea miristilor dupa recoltarea culturilor de grâu.